ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 206 / 457745
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

12.10.2018
AKTUALITY Z OKTÓBRA 2018

Čo dnes vieme o vplyve mikrovlnného žiarenia na ľudské zdravie
Videoprezentácia

Vedci zverejnili závery, že žiarenie mobilného telefónu môže spôsobiť onkologické ochorenia, na základe aktualizovaného zhromažďovania dôkazov z oblasti výskumu
https://ehtrust.org/new-review-paper-scientists-publish-that-mobile-phone-radiation-can-cause-cancer-based-on-updated-accumulation-of-research-evidence/

Poprední predstavitelia vedeckej komunity naliehajú na novelizáciu emisných rizík rádiofrekvenčného žiarenia
https://ehtrust.org/leading-scientists-urge-upgrading-rfr-emission-risks/

Kritika medzinárodnej komisie pre zamietnutie sprísnenia limitov expozície z mobilných telefónov
https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-international-commissions-refusal-to-strengthen-cell-phone-radiation-exposure-guidelines/

Okrúhly stôl 2018: Zdravie v budovách
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-health-in-buildings-conference-2018-electromagnetic-radiation-panel/


6.9.2018
SEPTEMBROVÉ AKTUALITY

IEEE Microwave Magazine: "Jasné dôkazy o riziku rakoviny zo žiarenia mobilného telefónu"
  V novom dokumente "Jasné dôkazy o riziku rakoviny z expozície rádiovým frekvenciám mobilných telefónov", publikovanom v časopise IEEE Microwave Magazine, Dr. James C. Lin uvádza, že výsledky štúdie o rádiovej expozícii mobilných telefónov (NTP) naznačujú, že súčasné expozičné smernice pre rádiové frekvencie (RF) nie sú dostatočné na ochranu ľudského zdravia. Dokument ďalej odporúča, aby Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) opätovne posúdila výsledky výskumu a zvážila zvýšenie klasifikácie rádiofrekvenčného žiarenia z "možného ľudského karcinogénu" (skupina 2B) na "pravdepodobný karcinogén" (t.j. skupina 2A).
https://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

Wi-Fi je závažnou hrozbou pre ľudské zdravie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Rakovina u detí a mládeže 2018
Charitatívna organizácia Children with Cancer UK usporiada 12.-14.septembra 2018 v Londýne trojdňovú konferenciu o príčinách onkologických ochorení u detí, dospievajúcich a mládeže a o ďalšom postupe v oblasti liečby a prevencie. K dispozícii budú prednášatelia z viacerých disciplín, zahŕňajúcich  životné prostredie, stravu a iné otázky týkajúce sa životného štýlu, úlohu melatonínu pri prevencii a liečbe rakoviny a pokroku v rozvoji tradičných a alternatívnych liečebných terapií.
https://www.powerwatch.org.uk/news/20180829-cwc-uk-conference.asp

Nielen glioblastóm... u senátora McCaina išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o zdravotné problémy súvisiace s mobilným telefónom
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/0mf0eJV2Me4

Írsky otec požiadal pápeža Františka, aby vyzval k obmedzeniu prítomnosti elektromagnetických polí na školách
https://emfcommunity.com/irish-father-asks-pope-francis-to-curb-emf-radiation-in-the-classroom/

[Tlačová správa]
Francúzska Národná frekvenčná agentúra ANFR upozorňuje na ohrozenie zdravia miliónov používateľov mobilných telefónov
https://www.phonegatealert.org/2018/07/30/press-release-anfr-endangers-the-health-of-millions-of-mobile-phone-users/
 
TV Markíza - Inteligentné mestá
 
TV Markíza - Vo Francúzsku do škôl už bez mobilných telefónov

27.7.2018
HORÚCE LETNÉ AKTUALITY

Záver švajčiarskej štúdie: Expozícia elektromagnetickým poliam zo smartfónov a mobilných telefónov narúša mozgovú výkonnosť tínedžerov
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/article/968663/studie-jugendlichen-handy-strahlen-funken-hirn-dazwischen.html

"Náhoda" nevysvetľuje nárast výskytu rakoviny u mladistvých a dospievajúcich
Štátne orgány odporúčajú znížiť vystavovanie sa žiareniu bezdrôtových technológií
https://www.thriveglobal.com/stories/36755-bad-luck-cannot-explain-more-cancers-in-young-adults-and-teens

Nepohodlná pravda o mobilných telefónoch a nádorových ochoreniach
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/14/mobile-phones-cancer-inconvenient-truths

Incidencia smrteľných nádorov mozgu v Anglicku sa v rokoch 1995 až 2015 zdvojnásobila
https://www.powerwatch.org.uk/news/20180709-glioma-increase-paper.asp

Databáza vedeckých materiálov a štúdií týkajúcich sa elektromagnetických polí
Veľký vyhľadávací nástroj - stačí zadať časť slova, napr. “phone”
https://www.powerwatch.org.uk/science/science-db.asp

Verejne známi elektro-senzitívni jedinci sú len špičkou ľadovca
https://www.buergerwelle.de/de/themen/politik/die_%C3%B6ffentlich_bekannten_elektrosensibl.html

Pre závislosť na mobilnom telefóne by 10% ľudí obetovalo svoj prst!
23% by akceptovalo stratu jedného z piatich zmyslov len aby sa nemuselo vzdať obľúbenej hračky…
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10690214-handy-sucht-10-prozent-finger-opfern

RT News: Mobilné telefóny sú veľké zdravotné riziko

CBS17 News: “5G small cells” vysielače prichádzajú do Raleigh v Severnej Karolíne, USA

Environmental Health Trust žiada FCC o pozastavenie "nezákonného schváľovania infraštruktúry 5G"
https://ehtrust.org/environmental-health-trust-files-request-to-fcc-to-suspend-unlawful-approval-of-5g-infrastructure/

Poisťovne: Riziká následkov používania bezdrôtových technológií si nepoistíte
  Londýnska Lloyd's, jedna z popredných poisťovní, odmieta pokryť akékoľvek poistné nároky z dôvodu zlého zdravotného stavu, spôsobené bezdrôtovou technológiou v akejkoľvek jej forme. Investori sú zatiaľ ochotní investovať do spoločností, ktoré predávajú výrobky, o ktorých sa vie, že môžu vážne poškodiť zdravie. A spotrebitelia naďalej používajú tieto výrobky stále vo väčšej miere. Kedy táto bublina praskne?

  Technológia 5G môže poskytnúť konečný dôkaz o tom, že mobilné telefóny a bezdrôtové technológie sú najväčšou pohromou pre zdravie ľudstva. Nikto však nebude niesť zodpovednosť a nebude k dispozícii žiadna kompenzácia. Britský denník The Guardian uviedol, že odvetvie telekomunikačných technológií úmyselne zavádzalo verejnosť, pokiaľ tvrdilo, že neexistuje dôkaz o vzťahu mobilných telefónov a nádorovými ochoreniami. Vedúci predstavitelia telekomunikačného bezdrôtového priemyslu klamali po tom, čo ich vedci varovali pred nebezpečenstvami, najmä u detí. Zástupca poisťovne Lloyd's 18. februára 2015 uviedol: "Vylúčením elektromagnetických polí zo všeobecného poistenia rozumieme vylúčenie krytia ochorení spôsobených nepretržitým dlhodobým neionizujúcim žiarením, t. j. používaním mobilných telefónov." Spoločnosť Lloyd's vylučuje akúkoľvek kompenzácie za nároky "priamo alebo nepriamo vzniknuté z elektromagnetických polí, elektromagnetického žiarenia, elektromagnetizmu, rádiových vĺn alebo šumu, ktoré vznikli alebo prispeli k nim." Sem patria aj inteligentné meradlá (smart-metre), Wi-Fi v školách, kanceláriách a domovoch a ďalšie bezdrôtovo pripojiteľné zariadenia. Telekomunikačné spoločnosti informovali investorov, že môžu čeliť novým formám právnych krokov za používateľov zariadení, pokiaľ výskum nakoniec potvrdí tieto nepoistiteľné prepojenia medzi bezdrôtovými produktmi a zdravotnými následkami, akými sú napríklad nádorové ochorenia.

  Minulý rok v Taliansku súd priznal náhradu škody postihnutému pre používanie mobilného telefónu v súvislosti s prácou, čo mu spôsobilo nádor na mozgu. V Spojených štátoch momentálne evidujú 13 žalôb o náhradu škôd z ožiarenia mobilnými telefónmi, ktoré viedli k nádorom na  mozgu. Medzi 46 obžalovanými sú zvučné mená ako Motorola, Nokia, AT&T, Bell Atlantic, Cellular One, Cingular Wireless, SBC Communications, Verizon, Vodafone, IEEE, ANSI, CTIA a FCC.


6.7.2018
SPRÁVA NTP A PLÁNOVANÝ VYSIELAČ V OBCI ZLATNÍK

TV Markíza odvysielala včera príspevok o plánovanej základňovej stanici v obci Zlatník. Príspevok však obsahuje niekoľko nepresných a pochybných vyjadrení (pozri komentár pod príspevkom).

1. "Elektromagnetické žiarenie môže mať aj podľa iného lekára biologický účinok a pôsobiť na DNA štruktúru vo vnútri bunky. Odvoláva sa aj na americkú štúdiu z pred dvoch rokov, ktorá robila výskum na potkanoch"
  Ide zatiaľ o najrozsiahlejšiu štúdiu Národného Toxikologického Programu s rozpočtom 25 miliónov dolárov uskutočnenú nie pred dvoma rokmi, ale POČAS DVOCH ROKOV so zámerom nájsť dôkazy karcinogenity u potkanov a myší, ktoré boli exponované reálnymi elektromagnetickými poľami, ktoré používajú mobilné telefóny systému GSM a CDMA (v súčasnosti používané pre mobilné siete typu 2G a 3G). Išlo teda o expozíciu, ktorá dodržala intenzitu, frekvenciu, moduláciu a uniformitu ožiarenia celej vzorky laboratórnych myší a potkanov. Štúdia našla evidentné dôkazy karcinogenity (schwannómy a gliómy) a tiež množstvo dôkazov, potenciálne súvisiacimi s expozíciou týmto poliam. Poznámka: túto správu samozrejme mainstreamové médiá zámerne ignorujú, hoci ide o markantný míľnik vo vedeckom výskume. Viac informácií nájdete tu:

Národný Toxikologický Program publikuje revidovanú správu zo štúdie elektromagnetických polí rádiových frekvencií mobilných telefónov
https://ehtrust.org/national-toxicology-program-peer-review-report-from-cell-phone-radiofrequency-radiation-study-peer-review-march-26-28-2018/

2. "Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že doposiaľ sa nevyskytlo zvýšené riziko rakovinotvorných ochorení u ľudí, ktorí v blízkosti magnetického poľa žijú. Poslednú správu robila európska vedecká komisia pred troma rokmi."
  Bolo by celkom zaujímavé vedieť, na aký dokument sa ÚVZ odvoláva. Či ide len o kopírovanie správy spomínanej komisie (SCENIHR), alebo o reálne údaje z prieskumoch na populácii. Nemáme informáciu o tom, že by prebiehal akýkoľvek skríning populácie o rizikových faktoroch v bezprostrednej blízkosti obydlia alebo práce. Osobne som sa u žiadneho lekára nestretol s tým, že by sa čo len náznakom zaujímal o expozíciu z mobilných telefónov, základňových staníc alebo iných vysielačov, ktoré sú v okolí obydlia a túto skutočnosť zohľadnil v posudku možných príčin vzniku alebo rozvoja ochorenia. Čo sa týka použitého označenia "magnetického poľa", ide samozrejme o chybu, malo by ísť presne o "rádiofrekvenčné elektromagnetické pole".

3. ÚVZ: "Neexistujú žiadne škodlivé zdravotné účinky, ak expozícia ostáva pod úrovňami odporúčanými legislatívou EU"
  Túto vetu je hodné zarámovať. V budúcnosti, pokiaľ už bude známe, aká dlhodobá energetická dávka rádiových elektromagnetických vĺn bude riziková, sa táto veta pravdepodobne pridá do zoznamu historického popierania akýchkoľvek nepriaznivých účinkov tabaku, azbestu a slnečného žiarenia.

4. Nasledujúci príspevok TV Markíza, odvysielaný ešte v máji 2018 značne tému zľahčuje a popiera určité skutočnosti. Fajčenie, obezita, zlá životospráva majú neodmysliteľný vplyv na zdravie populácie, ale rovnako, ak nie väčšou mierou k tomu prispieva aj kvalita životného prostredia, elektromagnetické polia nevynímajúc (vrátane tých spomínaných zo slnka). Pokiaľ ide o kožné ochorenia, bolo by nutné spomenúť i nastupujúcu komunikačnú technológiu 5G a milimetrové vlny, u ktorých práve kožné tkanivo bude najrozsiahlejšou absorpčnou plochou (bez ohľadu na zahalenie odevami).

Nakoľko stále viac krajín obmedzuje používanie tabletov a mobilných telefónov v školách, mohli by naše deti čeliť rozvoju rakoviny?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5872001/Could-wifi-giving-children-cancer.html


29.6.2018
5G NEWSFLASH A AKTUALITY ZO SVETA

Vplyv limitných expozičných úrovní elektromagnetických polí (ICNIRP) na zavedenie siete 5G
  Predurčené pásmo 28 GHz pre technológiu 5G bude výrazne lokalizované, pretože signál bude len ťažko penetrovať bežné stavebné materiály. V súčasnosti nie je známe načasovanie vývoja, ani zavedenia tejto technológie. Na základe prezentácie Christera Törnevika z inštitútu EMF & Health Ericsson v Štokholme, ktorá bola publikovaná na seminári ITU o 5G, EMF & Health vo Varšave, je však dobre vidno hranice pre dodržiavanie súčasných legislatívne prijatých limitov expozície. Implementácia 5G bude oveľa zložitejšia v krajinách s prísnejšími smernicami, než poskytuje ICNIRP.

Prezentáciu nájdete aj na tejto linke:
http://elektrosmog.voxo.eu/video/5G-Ericsson.pdf

Obrázky na strane 8 a 9 sú veľmi ilustratívne a znázorňujú distribúciu rádiofrekvenčného žiarenia.
Upozorňujeme, že tieto obrázky sú chránené autorským právom.

  Z prezentácie možno konštatovať, že v krajinách s obmedzeniami úrovní expozície EMP nižšími, než udáva medzinárodná vedecká smernica ICNIRP, bude rozširovanie sietí 5G markantným problémom. Situácia bude ešte horšia, pokiaľ sa uplatní podstatne prísnejšia smernica Bioinitiative 30-60 μW/m² (www.bioinitiative.org). Táto technológia výrazne zvýši expozície rádiofrekvenčnému žiareniu v životnom prostredí a mala by byť zakázaná, kým sa neukončí výskum dopadov expozície a dôsledky pre ľudské zdravie a životné prostredie – pozri Výzva pre moratórium 5G (www.5gappeal.eu).

Celovečerný film Generation Zapped dostupný na DVD od 10.júla
  Za menej ako jednu generáciu sa stali mobilné telefóny a internet úžasnou revolúciou prakticky vo všetkých aspektoch nášho života, transformujúc našu prácu, spoločenský život a komunikáciu. Ale aké sú zdravotné následky tohto neviditeľného pohodlia? Generation Zapped skúma nebezpečenstvo každodennej expozície bezdrôtovým technológiám - vrátane devastačných účinkov od neplodnosti po nádorové ochorenia - a navrhuje spôsoby na zníženie nadmernej expozície.

Nižšie si môžete pozrieť zopár ukážok z filmu

Rakovina prsníka

Wi-Fi na školách

Základňové stanice mobilnej siete

Smart technológie

WHO a klasifikácia karcinogénov

Smerom k 5G - Potenciálne účinky na zdravie
  Rozširovanie rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) stúpa a účinky na zdravie sa stále skúmajú. RF-EMP podporuje oxidačný stres, stav spojený s prekarcinózou, niekoľko akútnych a chronických ochorení a vaskulárnu homeostázu. Hoci sú niektoré dôkazy stále kontroverzné, WHO IARC klasifikovala RF-EMP ako "možný ľudský karcinogén" a najnovšie štúdie naznačujú reprodukčné, metabolické a neurologické účinky RF-EMP, ktoré sú dokonca schopné zmeniť bakteriálnu rezistenciu voči antibiotikám. V tomto vyvíjajúcom sa scenári, kde sa biologické účinky komunikačných systémov 5G len sotva skúmajú, bol spustený medzinárodný akčný plán pre rozvoj sietí 5G, s blížiacim sa prírastkom zariadení a hustoty malých buniek a s budúcim použitím milimetrových vĺn (MMW). Predbežné pozorovania ukázali, že MMW zvyšuje teplotu kože, mení expresie génov, podporuje bunkovú proliferáciu a syntézu proteínov spojených s oxidačným stresom, zápalovými a metabolickými procesmi, môže spôsobiť poškodenie očí a ovplyvňovať nervovo-svalovú dynamiku. Sú potrebné ďalšie štúdie na lepšie a nezávislejšie preskúmanie účinkov RF-EMP na zdravie vo všeobecnosti a najmä MMW. Dostupné zistenia sa však javia na preukázanie existencie biomedicínskych účinkov, pre uplatnenie zásad prevencie, definovanie exponovaných potenciálne zraniteľných subjektov a revízie existujúcich limitov ako dostatočné.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Towards%205G%20-%20Potential%20Health%20Effects.pdf

Expert v oblasti nádorových ochorení vyzýva WHO, aby rozpoznala elektrohypersenzibilitu

Waldorfské školy na čele bezpečných technológií na školách: Wi-Fi odstránené
https://ehtrust.org/waldorf-schools-on-the-forefront-of-safe-technology-in-schools-wi-fi-removed/

Nová štúdia: Rádiofrekvenčné žiarenie z mobilného telefónu by mohlo zhoršiť národorové ochorenia hlavy a krku
https://ehtrust.org/new-study-cell-phone-radiofrequency-radiation-could-enhance-head-and-neck-cancer/

Simon Cowell z X-factor tvrdí, že už 10 mesiacov nepoužíva mobilný telefón. Cíti sa šťastnejší
https://www.theguardian.com/media/2018/jun/03/simon-cowell-says-giving-up-mobile-phone-has-made-him-happier