ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 259 / 344286
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

29.9.2017
NEWSFLASH

Ďalšie priebežné zistenia amerického Národného Toxikologického Programu (NTP) preukazujú, že mikrovlnné žiarenie mobilného telefónu spôsobuje poškodenie DNA
http://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

  Vedci z Národného toxikologického programu prezentovali svoje údaje o genotoxicite žiarenia mobilných telefónov u potkanov a myší na výročnom stretnutí organizácie Environmental Mutagenesis and Genomics Society, ktorá sa konala v Raleigh v štáte North Carolina od 9. do 13. septembra 2017. 

Poškodenie DNA sa výrazne zvýšilo:

• vo frontálnom kortexe v mozgu samcov myší použitím modulácie 2G (GSM) a 3G (CDMA),
• v hipokampe samcov potkanov použitím modulácie 3G (CDMA) a
• v periférnych leukocytoch samíc myší použitím modulácie 3G (CDMA).

  Významné zvýšenie počtu mikronukleovaných červených krviniek u potkanov a myší nebolo pozorované. Autori dospeli k záveru, že "vystavenie rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu (RFR) z mobilného telefónu má potenciál vyvolať merateľné poškodenie DNA za určitých expozičných podmienok."

 


Relácia "Vital Signs" na stanici CNN informuje o bezdrôtovom žiarení a mikrovlnných syndrómoch
https://ehtrust.org/cnn-program-wireless-radiation-microwave-sickness-vital-signs-dr-sanjay-gupta/


Nový celovečerný film "GENERATION ZAPPED" o bezdrôtovej revolúcii:
Mohol by náš milovaný mobilný telefón zničiť naše zdravie?

https://ehtrust.org/new-movie-release-wireless-revolution-loving-cell-phones-zapping-health/

https://www.youtube.com/watch?v=h7R4gKs8ViI


Toto nie je strom
https://www.youtube.com/watch?v=Zeb65FHMM9I

"Toto nie je strom" je cestou človeka k pochopeniu siete bázových staníc mobilných sietí, ktoré sa objavili na začiatku 21. storočia. "Toto nie je strom" spochybňuje myšlienku, že mobilné telefóny v našom vrecku, pri našej hlave, Wi-Fi doma, v práci a v škole a v neposlednom rade bázové stanice na strechách okolo nás sú úplne bezpečné. Bolo nám povedané, že je to bezpečné a že existujú prísne bezpečnostné predpisy na minimalizovanie expozície rádiovými vlnami a mikrovlnami pre telekomunikačných pracovníkov. Títo pracovníci poznajú nebezpečenstvo nadmernej expozície. To však vyvoláva otázku: "A čo ľudia, ktorí žijú hneď vedľa niektorej z týchto staníc?" alebo "Čo to znamená byť bombardovaný Wi-Fi signálom od samotného narodenia?" "Existujú nejaké skryté biologické účinky z dlhodobej viacnásobnej expozície?"

 


19.9.2017
NOVINKY Z DOMOVA A ZO SVETA

Vedci a lekári varujú pred možnými vážnymi účinkami elektromagnetických RF polí na zdravie a žiadajú moratórium pre nasadenie technológie 5G v EÚ; európska výzva vedcov
http://elektrosmog.voxo.eu/vyzva-vedcov-proti-5G
Viac než 170 podpísaných vedcov z 37 krajín sa striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od priemyslu preskúmaná bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie. Medzi signatármi nájdeme aj slovenské vedecké autority. Čítajte viac ->

Riziká mikrovĺn a milimetrových vĺn
Riziká milimetrového žiarenia chystanej "technológie 5G" a "Internetu vecí" opísané skutočným expertom. Malé vysielače, ktoré budú možno už zanedlho umiestnené v blízkosti domácností, ak nie priamo v nich, nás môžu vystaviť škodlivému, karcinogénnemu, neurotoxickému a genotoxickému elektromagnetickému žiareniu, z ktorého nebude ľahkého úniku. Stojí za to pozrieť. Požadovaný preklad titulkov do slovenčiny zapnite priamo na videu.

Šéfovia WHO a ICNIRP – tápanie v odpovediach na nepríjemné otázky?
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2017/09/13/blunder-by-icnirps-and-who-emf-projects-bosses/ (strojový preklad)

Švajčiarska radiačná ochrana blokuje novú sieť mobilných telefónov - protipól zastrešujúcej organizácie Elektrosmog Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
http://www.funkstrahlung.ch/index.php/medien/medienmitteilungen/48-medien/medienmitteilungen/357-medienmitteilung-gegenposition-dv  (strojový preklad)


LINKY NA POSLEDNÉ ŠTÚDIE TÝKAJÚCE SA NEGATÍVNYCH ÚČINKOV RF POLÍ

2017: Zvýšené riziko mozgového nádoru: Prieskum z Kanady ukazuje zvýšené riziko mozgového nádoru pri používaní mobilného telefónu. U jedincov, ktorí používali mobilný telefón v celkovej dĺžke 558 hodín, sa riziko zdvojnásobilo. Mormoli a kol. 2017
2017: Zvýšené riziko mozgového nádoru: Analýza dostupného výskumu ukazuje, že používanie mobilných telefónov zvyšuje riziko mozgového nádoru. Prasad a kol. 2017Bortkiewicz a kol. 2017
2017: Kritériá výskytu rakoviny v súlade s expozíciou RF: Výsledky dostupného vedeckého výskumu objasňujú vzťah medzi používaním mobilného telefónu a výskytom rakoviny a spĺňajú kritériá potrebné na preukázanie jasnej súvislosti. Záver: Rádiofrekvenčné žiarenie by sa malo kategorizovať ako preukázateľný ľudský karcinogén. Carlberg et Hardell 2017
2016: Rakovina pri pokusoch na zvieratách: Najrozsiahlejšia štúdia na zvieratách, ktorá sa týkala rakovinotvorných účinkov mikrovlnného žiarenia ukazuje zvýšený výskyt nádoru na mozgu u exponovaných zvierat. Výsledky tak potvrdzujú hypotézy o vzniku mozgových nádorov u užívateľov mobilných telefónov. NTP 2016
2015: Eliminačný mechanizmus: Analýza vykazuje záver, že 93 zo 100 štúdií našlo pozitívny vzťah medzi rádiofrekvenčným žiarením a oxidačným stresom v bunkách. Podľa vedcov ide o "presvedčivo preukázané účinky". Oxidačný stres je uznávaným mechanizmom pri vzniku rakoviny a mnohých ďalších chorôb. Yakymenko a kol. 2015
2015: Rakovina pri pokusoch na zvieratách: Technológia 3G podporuje rakovinotvorné procesy pri pokusoch na zvieratách a to na úrovniach, ktoré sú hlboko pod súčasnými limitnými/referenčnými úrovňami ICNIRP. Potvrdzujú predchádzajúci výskum. Lerchl a kol. 2015


13.9.2017
NOVÝ TOVAR V NAŠOM eSHOPE

EMFields RadAware

Malý a citlivý osobný indikátor mikrovlnnej expozície, vhodný do každého vrecka. Nájde uplatnenie u každého, kto chce byť včas varovaný pred nežiadúcimi rádiovými/mikrovlnnými poľami, ktoré nás dnes obklopujú na každom kroku. Vynikajúce uplatnenie môže nájsť u elektrosenzitívnych osôb. Má 3 úrovne svetelnej a 6 úrovní zvukovej signalizácie. Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni.


26.8.2017
5G AKTUALITY A MILIMETROVÉ VLNY

  V súčasnosti sme svedkami rastúcich obáv týkajúcich sa započatia prevádzky bezdrôtových zariadení v pásme tzv. milimetrových vĺn (teda vlnových dĺžok s milimetrovými rozmermi) a zariadení tzv. technológie 5G. Treba si však uvedomiť, že sa nejedná o tú istú vec.

  5G je nová, technicky vyspelá verzia systému bezdrôtovej komunikácie LTE (4G), ktorej vývoj začal niekde v ére nástupu technológie 3G. Časom bude používať rôzne prenosové frekvencie a modulácie na prenos informácií. Niektoré z týchto nosných frekvencií (vlnových dĺžok) prechádzajú stavebnými materiálmi do budov ľahšie, iné ťažšie. Všetky však budú absorbované živými bytosťami.
  Zavádzanie 5G sa uskutoční už o niekoľko rokov. Jednotlivé nosné frekvencie vhodné pre 5G majú rôzne vlastnosti, pričom niektoré budú prenášať dáta cez steny a iné prekážky, zatiaľ čo iné nosné frekvencie budú môcť byť použité len na krátke vzdialenosti s priamou viditeľnosťou vysielača a prijímača, ale za to v krátkom čase prenesú obrovské množstvo informácií (napr. videosekvencie). Nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne mobilné telefóny, ktoré by mohli používať milimetrové vlnové dĺžky, bude počiatočná verejná sieť 5G využívať nosné frekvencie menšie ako 6 GHz.

  Pri komunikácii na krátku vzdialenosť medzi mobilným zariadením (tablet alebo telefón) a najbližšou základňovou stanicou sa vo svete v niekoľkých najbližších rokoch otestujú frekvenčné pásma v rozmedzí 24 GHz až 90 GHz (vlnové dĺžky v mm). Budú vyžadovať mobilné telefóny a tablety s pokročilejšou rádiovou technológiou. Elektronické čipy sú v súčasnosti iba v experimentálnej fáze. Výroba nových mobilných zariadení bude náročnejšia a signály, s ktorými budú pracovať, sa budú ťažšie merať presne.
  Pokročilé systémy technológie 5G budú vyžadovať nasadenie miliónov malých základňových staníc s nízkym výkonom v tesnej blízkosti domácností a je otázne, či to bude finančne výhodné. Vo väčšine oblastí, kde už je položený kábel s optickými vláknami, je pravdepodobnejšie, že implementácia piko-buniek základňových staníc 5G bude priamo v routeroch, ktoré majú ľudia vo svojich domovoch.Istý náznak podobne fungujúceho systému bol zavedený s cieľom poskytnúť širokú škálu Wi-Fi prístupových bodov. Spoločnosť UPC má v Európe sieť s viac ako 6 miliónmi prístupových bodov Wi-Fi, z toho na Slovensku je ich už takmer 100 000. Prístupové body do siete poskytujú samotní zákazníci širokopásmového pripojenia – ktorýkoľvek z nich tak môže využívať niektorý prístupový bod v rámci Európy na pripojenie k internetu. 

  Je veľmi nepravdepodobné, že do roku 2020 dôjde k masívnemu rozšíreniu 5G sietí. Európska komisia predpokladá, že do konca roka 2020 budú obsadené komerčné pásma do 6 GHz. Prvé verejné milimetrové siete budú nasledovať o niekoľko rokov neskôr a pravdepodobne budú v oblastiach s vysokou populačnou hustotou.Výrobcovia meracích prístrojov už pracujú na vývoji techniky umožňujúcej detekciu týchto vlnových dĺžok, ale je nepravdepodobné, že budú na trhu skôr než v roku 2019. Vývoj komplikujú problémy týkajúce sa vhodných antén a detektorov, ktoré sťažujú nákladovo efektívne širokopásmové merania na týchto frekvenčných pásmach.
  Intenzity elektromagnetického poľa na mikrovlnných frekvenciách, ktoré bude používať technológia 5G vo väčšine oblastí minimálne do roku 2020 (a pravdepodobne až do roku 2023), môžu byť zatiaľ pomerne spoľahlivo merané pomocou existujúcich prístrojov z našej ponuky. V čase, keď už bude potrebné merať intenzitu milimetrových vĺn, ponúkneme nové meracie prístroje.

  Pre technológiu 5G je v rámci svetovej infraštruktúry zatiaľ vyhradených 71 potenciálnych frekvenčných pásiem v rozsahu 453 až 6000 MHz (6 GHz) - mnohé z nich sa už v súčasnej dobe používajú pre mobilnú komunikáciu, niektoré však nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách (https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands). Intenzitu mikrovlnného žiarenia je na týchto frekvenciách možné merať pomocou prístrojov z našej ponuky v eshope alebo v požičovni. 

  5G je spôsob modulácie RF/mikrovlnného nosiča pomocou komplexných QAM (quadrature amplitude modulation) subnosičov.Bežné „mikrovlny" sú definované ako elektromagnetické vlny s vlnovými dĺžkami od 1 m do 10 mm (300 MHz až 30 GHz) - hoci z názvu by vyplývalo, že ide o mikrometrové vlnové dĺžky - čo však nie je pravda. Milimetrové vlny zahŕňajú oveľa vyššie frekvencie, ktoré majú oveľa menší efektívny dosah a nie veľmi dobre prenikajú do budov. Ponúkajú však oveľa väčšiu šírku pásma („zmestí“ sa na ne viac informácií). Ich vlnové dĺžky sú dlhšie ako infračervené vlny, ale kratšie ako bežné "mikrovlny" (od 10 mm do 1 mm, čo je 30 GHz až 300 GHz). Pre prvú vlnu 5G technológie je v Európe prioritne vyčlenené frekvenčné pásmo 24.25 GHz až 27.5 GHz.
  Druhá polovina roku 2017 je považovaná za prvé rané obdobie nasadenia 5G v reálnych podmienkach. V júli 2017 získala spoločnosť Apple licenciu na navrhovanie, zostavenie a testovanie experimentálnych 5G slúchadiel na báze milimetrových vĺn, konkrétne pre FCC schválené pásma 28 a 39 GHz. Výrobca čipov Qualcomm oznámil, že vzorky čipovej súpravy 5G 'snapdragon' X50 28 GHz budú k dispozícii koncom roka 2017 s nádejou, že do konca roka 2018 bude rozbehnutá sériová výroba. V júli 2017 začali Arqiva a Samsung testovať pevnú frekvenciu 28 GHz pre experimentálnu sieť založenú na samostatnej bázovej stanici v centrálnom Londýne.

  "5G pre Európu: akčný plán" (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016- 5 88-EN-F1-1.PDF) - publikovaný európskou komisiou v roku 2016 uvádza: "Označenie nových frekvenčných pásiem nad 6 GHz je na programe World Radio Conference 2019 (WRC-19), založenom na zozname kandidátskych pásiem identifikovaných na WRC-15, ktoré podliehajú štúdiám Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU), s cieľom zamerať sa na čo najširšiu globálnu harmonizáciu."
  Európska komisia navrhuje, aby: "každý členský štát do konca roku 2020 vybral aspoň jedno veľké mesto, ktoré bude pokryté technológiou 5G“ a aby „všetky mestské oblasti a hlavné pozemné dopravné koridory mali do roku 2025 neprerušované pokrytie technológiou 5G". Európske regulačné inštitúcie identifikovali tri nové kľúčové pásma pre 5G: 700 MHz, 3.4-3.8 GHz a 24.25-27.5 GHz. Mnohí prevádzkovatelia sietí plánujú používať GSM frekvencie v pásme 800/900 MHz pre 5G, ktoré nemajú problém s prienikom do budov a niektoré existujúce 3G pásma (napr. 1800 MHz) budú tiež konvertovať na 5G.
  Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) už celosvetovo pridelila 200 MHz pásmo 3.4 -3.6 GHz a je tiež odhodlaná sprístupniť pásmo 694-790 MHz, ktoré doposiaľ využívala digitálna terestriálna televízia. Toto pásmo by malo byť uvoľnené do druhého štvrťroka 2020. V auguste 2017 FCC oznámila, že plánuje využívať pásma 3.7-4.2 GHz a 5.925-6.425 GHz.

  Avšak predpokladaná budúcnosť 5G spočíva vo využívaní milimetrového vlnového spektra, ktoré ponúka oveľa väčšiu kapacitu. Technicky to zahŕňa rozsah 30-300 GHz, ale častejšie sa uvažuje o pásmach nad 24 GHz. 24.25-27.5 GHz bolo identifikované ako tzv. "priekopnícke pásmo". Zjednodušene sa pásmo 26 GHz považuje za najpravdepodobnejšieho kandidáta na skutočný globálny štandard 5G.
  Je nepravdepodobné, že by prišlo k rozsiahlemu obsadeniu týchto frekvencií minimálne do roku 2021, s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stane až neskôr, okrem niekoľkých husto osídlených oblastí.
  Niektoré typy siete 2G (GSM) budú ešte aj naďalej podporované. Stále poskytujú najefektívnejšie pokrytie vidieckych oblastí pre hlasové a textové správy s pomerne nízkym výkonom. Sú tiež široko používané vo veľkom počte existujúcich automatizovaných alarmov a dátových systémov, ktoré nebude ľahké konvertovať na LTE. Avšak spoločnosti AT&T, Telstra, Optus a traja operátori v Singapure už vypli svoje 2G (GSM) siete, aby uvoľnili frekvencie pre 4G a 5G. Vo väčšine krajín je pravdepodobné, že 3G bude vypnuté skôr než 2G.

  Voda je veľmi dobrý absorbent milimetrových vĺn. Vlhký cement pohltí takmer všetky milimetrové vlny, ktoré dopadnú na jeho povrch. Ľudia a zver absorbujú 100% energie milimetrových vĺn, ktoré ich zasiahli.
  Či milimetrové vlny preniknú do domov, závisí od mnohých faktorov.Vlny s frekvenciou nad 30 GHz môžu napr. prechádzať cez dlhé štrbiny, ktoré sú v rámoch plastových okien, nakoľko kovové jadrá okien sú obklopené len PVC výstužami. Kov odráža milimetrové vlny tak efektívne ako mikrovlny, ale napr. sieťky už natoľko účinné nie sú, pretože kratšie vlnové dĺžky ľahšie prekĺznu medzi drôtmi sieťky. 

  Viac informácií o 5G graficky a jeho zavedení nájdete v aktualitách z apríla 2017 alebo tiež informačnom webe: http://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g


18.8.2017
NAJNOVŠIE ČLÁNKY Z MÉDIÍ

Štúdia: Lézie v pankrease vyvolané elektromagnetickým žiarením 2.45 GHz (Wi-Fi) u mláďat potkanov a zmierňujúci účinok kyseliny gálovej
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687850717300468

Expert na kancerózy prehlasuje, že žiarenie mobilných telefónov a žiarenie z bezdrôtových zariadení je ľudský karcinogén
Dr. Anthony Miller, dlhodobý poradca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aktualizuje názor, ktorý spája bezdrôtovú expozíciu s rakovinou na základe nových vedeckých dôkazov
https://ehtrust.org/cancer-expert-declares-cell-phone-wireless-radiation-carcinogenic-humans/  (strojový preklad)

Výskumník tvrdí, že technológie 4G/5G budú mať katastrofálne dopady na zdravie
http://www.financial-news.co.uk/42741/2017/08/researcher-claims-dire-health-risks-from-4g5g-wireless/  (strojový preklad)

Technológia 5G: Milimetrové vlny a ich zdravotné dopady
http://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html  (strojový preklad)

Komentár o zdravotných dôsledkoch expozície žiareniu mobilného telefónu
https://nyadagbladet.se/debatt/comment-health-impacts-cell-phone-radiation/  (strojový preklad)

Expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam z Wi-Fi na školách
https://academic.oup.com/rpd/article/doi/10.1093/rpd/ncx108/4080174/Letter-to-the-Editor?guestAccessKey=0e4576ba-eeb4-4cb5-9e78-0e4d156fd295  (strojový preklad)

Nezahrávajte sa so životmi našich detí
http://www.gloucestershirelive.co.uk/news/gloucester-news/dont-play-childrens-lives-uproar-328821  (strojový preklad)

Je ICNIRP uzavretou spoločnosťou ? (alebo ako hrá úlohu to, kto financuje štúdie)
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/LPr937_bjsg  (preklad na stránke)