ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
13 online • návštevy: 290 / 364236
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

11.12.2017
AKTUALITY ZO SVETA

Národný ústav environmentálnych zdravotníckych vied USA (NIEHS) aktualizoval v novembri 2017 svoju internetovú stránku s informáciami o mobilných telefónoch

  Na svojej webovej stránke zverejňuje faktografický list, ktorý sumarizuje výsledky dlhodobej štúdie Národného toxikologického programu. Webová stránka NTP uvádza, že NIEHS informoval "federálnych regulačných partnerov FCC a FDA" (Federal Communications Commission a Food and Drug Administration) o výsledkoch výskumu NTP. Štúdie zistili, že vystavenie potkanov a myší elektromagnetickým poliam z mobilných telefónov spôsobuje rakovinu u samcov potkanov. Cieľom malo byť sprístupnenie najnovších informácií pre verejnosť a zabezpečenie včasného informovania o bezpečných spôsoboch používania mobilných telefónov a iných zariadení, využívajúcich rádiofrekvenčné elektromagnetické pole.

  • Národný toxikologický program inicializovala americká organizácia FDA (Food and Drug Administration)
  • Ide o najväčšiu a najkomplexnejšiu štúdiu, ktoré kedy vykonával NTP
  • V štúdii boli potkany a myši vystavené frekvenciám a moduláciám, ktoré sa v súčasnosti používajú v celulárnej komunikácii. Hlodavce boli vystavené 10-minútovým expozíciám a 10-minútovým pauzám, ktoré tvorili celkový dobu expozície 9 hodín denne in vitro až do 2 rokov života.
  • NTP zistil výskyt nádorov v mozgu a srdci u samcov potkanov a myší. Štúdie na myšiach pokračujú.
  • NTP poskytol tieto zistenia svojim federálnym regulačným partnerom, aby im umožnila získať najnovšie informácie o zdravotných pokynoch týkajúcich sa bezpečných spôsobov používania mobilných telefónov a iných rádiofrekvenčných zariadení.
  • Predchádzajúce štúdie založené na pozorovaní ľudského genómu a údaje zozbierané v predchádzajúcich rozsiahlych štúdiách uskutočnených v populácií našli čiastkové dôkazy o zvýšenej rizikovej situácii vo výskyte mutácii DNA, spôsobených používaním mobilných telefónov.
  • Internetová stránka FDA poskytuje niekoľko rád pre užívateľov mobilných komunikačných zariadení na minimalizáciu expozície, vrátane minimalizácie expozičnej doby a použitím režimu hlasitého hovoru alebo náhlavnej súpravy pre zväčšenie vzdialenosti medzi hlavou a mobilným telefónom.

Zdroj: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones, https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf


Dvojročné hodnotenie genotoxicity rádiofrekvenčného žiarenia (RF) mobilného telefónu u potkanov Sprague-Dawley a myší B6C3F1. Toxikologické listy. 280 (dodatok 1): S31. 20 októbra 2017

   Epidemiologické údaje týkajúce sa možných účinkov expozície na rádiofrekvenčné polia (RF) na zdravie sú v rozpore. Z tohto dôvodu poskytujú dobre navrhnuté a kontrolované štúdie s prediktívnymi modelmi na laboratórnych zvieratách najlepšiu perspektívnu príležitosť na identifikáciu účinkov expozície rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Národný toxikologický program USA (NTP) je zameraný na identifikáciu a charakterizáciu účinkov akútnej, subchronickej a chronickej expozície netermálnych hladín RF u potkanov Sprague-Dawley a myší B6C3F1.

Päťdňové pilotné štúdie boli vykonané na identifikáciu maximálnych špecifických pomerov absorpcie energie v tkanivách (SAR), ktorým môžu byť vystavené mladistvé, dospelé a tehotné hlodavce bez efektu zvýšenia telesnej teploty o viac ako 1,0°C.

Následné subchronické (desaťtýždňové) štúdie toxicity neidentifikovali žiadne toxikologicky významné účinky netermickej RF na prežitie, telesnú hmotnosť, klinické príznaky, hematológiu alebo makro či mikroskopickú patológiu.

Následne boli vykonané dvojročné štúdie, aby sa určilo, či expozícia voči netermálnym hladinám RF zvyšuje výskyt neoplázie v akomkoľvek mieste. Samce potkanov vystavených RF preukázali signifikantne zvýšený výskyt gliómu (nádoru mozgového tkaniva) a schwannómu (nádoru srdcového tkaniva); tieto zvýšenia však neboli rovnomerne pozorované u oboch pohlaví potkanov alebo myší.

V niektorých epidemiologických štúdiách boli identifikované gliómy a schwannomy ako možné neoplazmy indukované RF. Berúc do úvahy a) konfliktné výsledky RF epidemiologických štúdií a b) nedostatok všeobecne akceptovaných biofyzikálnych alebo molekulárnych mechanizmov, prostredníctvom ktorých RF môže indukovať alebo podporovať neopláziu, údaje z biologických testov na zvieratách zohrávajú ústrednú úlohu v "dôkazoch" o možných zdravotných účinkoch expozície rádiofrekvenčnému žiareniu.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427417303120?via%3Dihub


10.12.2017
ĎALŠÍ SLOVENSKÝ OPERÁTOR SPUSTIL SIEŤ PRE INTERNET VECÍ

  Prvú komerčne prevádzkovanú vlastnú sieť pre internet vecí (IoT) v licencovanom pásme - teda v pásme, ktoré nevyužíva verejné frekvencie, spustil jeden z mobilných operátorov. Ide o tzv. narrowband IoT (NB-IoT) - sieť využíva frekvencie vo vnútri LTE (4G) spektra 800 MHz, príp. nevyužité postranné pásma. Výkonom sú jednotlivé zariadenia podobné bežnému LTE klientovi (mobilný telefón/modem). Môže ísť však o 10-násobne vyšší výkon zariadení, než je tomu u konkurencie. Viac sa o sieti môžete dozvedieť napr. na tomto linku: https://www.posam.sk/wp-content/uploads/2017/10/NB-IoT-nova-siet-pre-internet-veci.pdf

Technické parametre:

Downlink rýchlosť 250 kbit/s
Uplink rýchlosť 250 / 20 kbit/s
Latencia 1.6 - 10 s
Počet antén 1
Šírka pásma 180 kHz
Výkon zariadenia 20 / 23 dBm (100 / 200 mW)

8.12.2017
MODELY EXPOZÍCIE Z Wi-Fi TABLETU A NOTEBOOKU U DETÍ

NOVÁ ŠTÚDIA DOKAZUJE, ŽE MOZGY DETÍ A BATOLIAT ABSORBUJÚ VIAC MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA NEŽ MOZGY DOSPELÝCH JEDINCOV

  V novo publikovanej štúdii IEEE Access experti v oblasti modelovania mobilných telefónov odhalili, že batoľatá dostanú oveľa väčšiu dávku mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov, ako predpokladali predchádzajúce výskumné modely. Maximálne hodnoty SAR, merané v tkanivách hlavy malých detí boli až o 78% vyššie ako hodnoty SAR namerané na modeli pre dospelých. Výskumní pracovníci v oblasti informačných technológií vyzývajú na sprísnenie limitov vyžarovania mobilných telefónov, aby zohľadňovali expozície malých detí, pričom zopakovali odporúčania Americkej Pediatrickej Akadémie, aby sa predpisy používania mobilných telefónov zamerali na ochranu detí.

 

"Deti nie sú malí dospelí. Tento výskum zdôrazňuje dlhodobo dokumentované dôkazy o tom, že radiačné testy mobilných telefónov sú zastarané a neadekvátne na to, aby správne vyhodnotili radiačné expozície detí", uviedol spoluautor štúdie Aly Cohen v nedávno publikovanom časopise Integrative Environmental Medicine.

"Smartfóny by sa nemali dostať do rúk detí a už vôbec nie ku hlave" upozornil profesor Om Gandhi z Univerzity v Utahu. "Ak vezmeme do úvahy túto štúdiu vo svetle výsledkov testov, ktoré boli nedávno publikované francúzskou vládou, ktorá zistila, že väčšina mobilných telefónov prekročila regulačné limity pre expozície počas testovaní na tele, môžeme potom očakávať, že úrovne žiarenia v detskom mozgu prekračujú regulačné obmedzenia omnoho viac", uviedla Dr. Devra Davis, prezidentka a zakladateľka spoločnosti Environmetal Health Trust.

"Mnohí rodičia držia mobilný telefón až pri hlave ich dieťaťa, aby počuli rodičov a starých rodičov. Mobilné telefóny sú umiestňované v postieľkach, kde reprodukujú hudbu a rozprávky", uviedla Theodora Scarato, výkonná riaditeľka Environmental Health Trust.

Zdroj: Mohammed B, Jin J, Abbosh A, Bialkowski K, Manoufali M, Crozier S. Vyhodnotenie expozície elektromagnetických polí z mobilných telefónov u detí s využitím modelov hlavy založených na veku s dielektrickými vlastnosťami závislými od veku. PP (99). 2017


  Agentúra Environmental Health Trust vytvorila niekoľko dokumentačných simulácií penetrácie elektromagnetického poľa z bezdrôtových zariadení. Simulácie boli vykonané na sofistikovanom počítačovom systéme, ktorý v súčasnosti používa americká Food and Drug Administration (FDA) na evaluáciu zdravotníckych pomôcok. FDTD algoritmus modeluje rôzne tkanivá v mozgu a tele do kociek o veľkosti jedného milimetra. Simulácie sú tak anatomicky správne a berú do úvahy rôzne tkanivá v tele, kožu, kosti a vnútorné orgány.

Sed s Wi-Fi notebookom v lone (muž, 34 r.)

Wi-Fi tablet vo výške očí (6 r. dieťa)

Mobilný telefón tesne pri hlave (dospelý, 6 r. dieťa)


7.12.2017
OBYVATELIA SA BÚRIA, VYSIELAČ NA PANELÁKU NECHCÚ

  Približne 130 ľudí zo 16 brán na troch uliciach spísalo petíciu, ktorou chcú zabrániť, aby na paneláku v ich okolí fungovala základňová stanica mobilného operátora. Budovať ju začali začiatkom jesene na streche bytového domu v Košiciach na Mikovíniho 2 a 4. S výstavbou súhlasili obe brány, tie okolité sú však výhradne proti. Prekáža im aj to, že na ich názor sa pred samotnými prácami nik nepýtal. Podali návrh na magistrát mesta Košice na obnovu konania. V ňom žiadajú, aby sa stavebný úrad začal nanovo zaoberať touto témou. Podobné prípady skončili v iných mestách aj na súde. Viac sa dozviete vo videoreportáži. Zdroj: https://www.tvkosice.sk/video/5a28dfc24526ca6b4a12c1e8


23.11.2017
KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA O ELEKTROSMOGU JE UŽ V PREDAJI

"DOBA JEDOVÁ 7 - ELEKTROSMOG"
Martin Blank, PhD., vedec a výskumník, docent katedry fyziológie a bunkovej biofyziky Kolumbijskej univerzity, autor článkov na tému stresových proteínov, patofyziológii o biologických účinkoch elektromagnetických polí

Silné mikrovlnné žiarenie vyháňa vrabce z centier miest. Borovice rastúce u radarových staníc a antén majú menej ihlíc a odumierajú v mladšom veku. Žaburinky na hladinách rybníkov v blízkosti zdrojov vysokého napätia živoria a kravy na rovnako položených pastvinách vykazujú poškodenie DNA buniek. V oblastiach so silným elektromagnetickým poľom hniezdi menej vtákov a včiel, netopiere, lososy a ďalšie živočíchy nedokážu pod jeho vplyvom využívať prirodzený navigačný zmysel. A čo človek?

Štúdie dlhodobo preukazujú vyšší výskyt Alzheimerovej choroby, neplodnosti, depresie, ADHD, ochorení srdca, nádorov mozgu, prsníkov, slinných žliaz a ďalších typov rakoviny v regiónoch so silným elektromagnetickým znečistením. Ešte väčšiemu riziku sú vystavení pracovníci elektroenergetických závodov, zvárači, lekári, zubári, letoví dispečeri a posádky lietadiel, zamestnanci telekomunikácií, stavební robotníci, ale tiež napríklad holiči a kaderníčky, šičky, krajčírky a krajčíri, lebo aj holiace strojčeky, sušiče vlasov a šijacie stroje generujú žiarenie spôsobujúce bunkový stres a poškodzujúce genetickú informáciu buniek. A ak ani vy nedokážete väčšinu dňa odložiť mobilný telefón, spíte v miestnosti s televízorom v pohotovostnom režime stand-by, "varíte" v mikrovlnke a žijete v dome neďaleko stožiarov alebo transformátorov vysokého napätia, zbystrite pozornosť. Nádory na tej strane hlavy, kde držíte telefón, nie sú výmyslom sekty čudákov usilujúcich sa o návrat do stredoveku, ale skutočnosťou doloženou vedeckými výskumami.

Možno zabrániť zdravotným následkom elektrosmogu pri zachovaní civilizačných vymožeností?