ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

21.10.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

We Are The Evidence (My Sme Dôkaz)
Občianska iniciatíva W.A.T.E. sa snaží odkrývať zamlčanú epidémiu chorôb, utrpenia a krízu ľudských práv vytváranú bezdrôtovými technológiami; pozdvihnúť hlas tých, ktorí trpia; brániť a chrániť ich práva a donútiť spoločnosť a vlády, aby prijali nápravné opatrenia a informovali verejnosť o škodách. Vzdeláva, lobuje a podniká právne kroky.
https://wearetheevidence.org/ (strojový preklad)
https://www.youtube.com/watch?v=_qg0H63GLkU&feature=youtu.be

Americká akadémia pediatrov vydáva nové odporúčania, ktorých cieľom je "znížiť expozíciu z mobilných telefónov"
Najväčšia americká únia detských lekárov reaguje na novú vládnu štúdiu spájajúcu žiarenie mobilných telefónov s rakovinou
http://ehtrust.org/american-academy-pediatrics-issues-new-recommendations-reduce-exposure-cell-phones/ (strojový preklad)

Baby Safe Project (Deti v bezpečí)
Viac ako sto štyridsať lekárov, vedcov a odborníkov v oblasti verejného zdravia z celého sveta spoločne vyjadruje svoje znepokojenie nad rizikami, ktoré v tehotenstve predstavuje rádiofrekvenčné žiarenie a nalieha na tehotné ženy, aby znižovali ich expozíciu. Prečítaje si ich vyhlásenia v brožúre alebo na stránke http://www.babysafeproject.org/ (strojový preklad)

Viac než 100 štúdií o zdravotných účinkoch nielen Wi-Fi
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Wi-Fi_devices.pdf

Neobvyklá vojna v Krakove. Mesto bojuje proti elektromagnetickému smogu ...
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nietypowa-walka-w-krakowie-miasto-walczy-ze-smogiem-elektrom,nId,2260800 (strojový preklad)

Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS)
GUARDS je medzinárodná koalícia proti globálnemu Wi-Fi z vesmíru, komplexnej technológii žiarenia a proti toxickým chemickým látkam, ohrozujúcim život na celej Zemi
http://www.stopglobalwifi.org/ (strojový preklad)

Čo vieme a čo ešte nevieme o termálnych a netermálnych vplyvoch neionizujúceho žiarenia na vtáky a inú divokú zver
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-D.pdf (strojový preklad)

Rádiofrekvenčné žiarenie nízkej intenzity a jeho vplyv na rastliny
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-E.pdf (strojový preklad)

Neurochirurg prezrádza, že žiarenie z Wi-Fi, inteligentných meračov a mobilných telefónov spôsobuje presakovanie hematoencefalickej bariéry
http://wakeup-world.com/2016/09/23/neurosurgeon-reveals-radiation-from-wi-fi-smart-meters-and-cell-phones-cause-the-blood-brain-barrier-to-leak/ (strojový preklad)

Zdravotné riziká spojené s “inteligentnými” elektromermi, pomerovými odpočtovými meradlami a prietokovými meradlami založenými na bezdrôtovej komunikácii
"Rozumný” základ pre obavy ohľadom zdravotných rizík spojených s bezdrôtovými emisiami inteligentných meračov. Nie je práve "rozumné" nedobrovoľne vystaviť spotrebiteľov elektromagnetickým poliam chronicky vyžarovaným z “inteligentných” meradiel
https://smartgridawareness.org/2016/10/02/health-risks-associated-with-smart-meter-wireless-emissions/ (strojový preklad)

Frekvencie narúšajúce nervové procesy pochádzajúce z “inteligentných” meračov
http://www.emfacts.com/2016/10/nerve-disrupting-frequencies-radiating-from-smart-meters/ (strojový preklad)

“Inteligentné” meradlá: revolúcia energetickej úspornosti alebo jednoducho hlúposť?
Do roku 2020 by mala mať každá domácnosť inštalované “inteligentné” meradlá, ktorý majú údajne znížiť spotrebu elektriny, vody, plynu, atď, s tým súvisiace výdavky a navyše zasielať odpočtové údaje bezdrôtovo do centrály. Je to ale naozaj o úspore?
https://www.theguardian.com/money/2016/oct/01/smart-meter-energy-saving-revolution-cut-bills-gas-electricity (strojový preklad)

Som utečencom pred elektromagnetickým žiarením
http://magazine.nd.edu/news/67946-i-am-an-emf-refugee/ (strojový preklad)

Elektromagnetiké polia: Skryté nebezpečenstvo leteckej dopravy
http://www.theepochtimes.com/n3/925606-emfs-a-hidden-danger-of-air-travel/ (strojový preklad)

Viac informácií o tom, ako sú mobilné telefóny spojené s rakovinou mozgu
http://www.jhnewsandguide.com/opinion/guest_shot/more-on-how-cellphones-are-linked-to-brain-cancer/article_0eaf3998-73e4-586e-bcf0-d42400d3e5fd.html (strojový preklad)

Poškodzujú EM polia z mobilných telefónov a Wi-Fi naše telo?
http://www.theepochtimes.com/n3/2155494-do-cell-phones-and-wi-fi-fields-harm-our-body/ (strojový preklad)


2.10.2016
AKTUALITY

Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM):
“EMF Guideline 2016” pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagnetickými poľami
Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, medzi nimi aj slovenská autorita, doc. I. Belyaev, Dr.Sc.,. vedúci laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Tabuľky smerníc nájdete aj na našej stránke v rubrike Expozičné limity
http://elektrosmog.voxo.eu/video/EUROPAEM_EMF_Guideline_2016.pdf (originál v angličtine)
Prílohy: EMF_sup1, EMF_sup2, EMF_sup3, EMF_sup4, EMF_sup5

Pripravovaný územný plán mesta Prešov: Mobilní operátori budú pri obytných domoch umiestňovať menej výkonné vysielače
RTVS, Rádio Regina, 27.sep 2016

Get Adobe Flash player

Francúzsky inštitút pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce zverejnil expertíznu správu s témou "Expozícia rádiovým frekvenciám a zdravie detí"
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1468228456_Rapport_definitf_2016.pdf (originál vo francúzštine)

Elektromagnetické pole narúša vývoj mozgu a reprodukcie
Ďalšie štyri štúdie prinášajú dôkaz prepojenia medzi elektromagnetickými poliami, neurodegeneratívnymi ochoreniami a oxidatívnym stresom
http://www.digitaljournal.com/pr/3089746 (strojový preklad)

Stop výstavbe základňovej stanice v Horse Country, Miami
Vedecké štúdie poukazujú na syndróm hromadného vymierania včelstiev v úľoch dôsledku rádiových signálov...
http://communitynewspapers.com/kendall-gazette/stop-cell-tower-horse-country-miami/ (strojový preklad)

Spôsobuje Wi-Fi rakovinu?
https://ask.naij.com/interesting-facts/does-wifi-cause-cancer-i26940.html (strojový preklad)

7 spôsobov, ktorými Vám Wi-Fi môže ublížiť
Pokiaľ ste vystavení elektromagnetickému poľu, môžete mať väčšie problémy so zaspávaním. Pred spaním by ste mali zariadenia jednoducho vypnúť...
https://lifestyle.thecable.ng/7-ways-wifi-causing-harm/ (strojový preklad)

Neuspokojivé štandardy expozície elektromagnetickým poliam
Nespočetné množstvo ľudí dnes trpí precitlivelosťou na EMP, vrátane Gro Harlem Brundtlandovej, bývalej generálnej riaditeľky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
http://www.cowichanvalleycitizen.com/opinion/394195381.html (strojový preklad)

Laxné pokyny týkajúce sa hraničných expozícií elektromagnetickým poliam
Vyjadrenia, že "rádiové emisie z vysielačov sú s veľkou rezervou v bezpečnostnom limite" sú zavádzajúce. Neexistujú žiadne bezpečnostné limity...
http://www.cowichanvalleycitizen.com/opinion/394195461.html (strojový preklad)

Bývalý zamestnanec telekomunikačnej spoločnosti trpiaci EHS získava nárok na dôchodok z dôvodu trvalej invalidity, spôsobenej dlhodobým pobytom na pracovisku vybeveného bezdrôtovou technológiou
Madridský najvyšší súd uznáva nárok na dôchodok, ktorý štátny inštitút sociálneho zabezpečenia INSS odmietol
http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-neurologico-prestacion-por-incapacidad.html (strojový preklad)

Človekom vytvorené elektromagnetické žiarenie môže spôsobiť neuveriteľné reakcie
https://vtdigger.org/2016/09/19/matt-fiskin-pikachus-revenge/ (strojový preklad)

Rádiofrekvenčné polia poškodzujú stromy v okolí základňových staníc mobilnej siete
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Radiofrequency-radiation-injures-trees-around-mobile-phone-base-stations.pdf (strojový preklad)

Ako bezdrôtové zariadenia budujú obavy a úzkosť u našich detí
http://www.emfacts.com/2016/09/how-digital-devices-are-building-anxiety-in-our-kids/ (strojový preklad)

Chorobný deficit pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADHD)
https://openforest.net/ADHD-related-posts/ (strojový preklad)

Demyelinizácia spôsobená domácou Wi-Fi
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/DeujdjJdaaE (preklad na stránke)


13.9.2016
AKTUALITY ZO SVETA

USA: FCC zastrašuje, potláča vedecké výskumy a tvrdo razí 5G roll-out
Stojí za to vidieť... znepokojujúce informácie o nasadzovaní novej 5G technológie
https://www.youtube.com/watch?v=OMxfffqyDtc (v angličtine)

Zdravotné aspekty týkajúce sa verejnej expozície RF elektromagnetickým poliam
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/xdQ9hiOOXQQ (preklad na stránke)

Štúdia: Zhoršenie stavu demyelinizačného syndrómu po expozícii bezdrôtovému modemu
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!topic/omeganews/zqh0264_7eA (preklad na stránke)

Jeden z dôvodov, prečo môžu mobilné telefóny zvyšovať riziko rakoviny
Vedci zo Švédska, Slovenska a Ruska uskutočnili štúdiu s výsledkom, ktorý potvrdil, že používanie mobilných telefónov môže potenciálne vyvolať rôzne druhy rakoviny, vrátane leukémie a gliómov
http://www.foodconsumer.org/newsite/Non-food/Environment/mobile_phones_can_increase_cancer_risk_0825160937.html (strojový preklad)

Rádiové expozície z mobilného telefónu majú na svedomí viac než len rakovinu mozgu
Rádiové frekvencie elektromagnetické žiarenie vyžarované zo zariadení, akými sú napr. mobilné telefóny, boli v roku 2011 uznané Svetovou zdravotníckou organizáciou ako karcinogén triedy 2B
http://www.foodconsumer.org/newsite/Non-food/Lifestyle/cell_phone_radiation_brain_cancer_0907161047.html (strojový preklad)

Nové dôkazy o spojitosti žiarenia z mobilných telefónov a rakoviny mozgu
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/W8s87l7Qj9w (preklad na stránke)

Moderný život zabíja naše deti
Výskyt rakoviny u mladých ľudí vyšší až o 40 percent za posledných 16 rokov
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/09/03/modern-life-is-killing-our-children-cancer-rate-in-young-people/ (strojový preklad)

Sú elektromagnetické polia vyžarované bezdrôtovou technológiou bezpečné?
http://www.golocalworcester.com/news/monfredo-how-safe-is-the-electromagnetic-fields-emitted-by-wireless-technol (strojový preklad)

Prečo by muži NIKDY nemali nosiť telefón vo vrecku nohavíc
Štúdia dokazuje, ako dlhodobé vystavenie žiareniu neustále ničí spermie
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3781953/Why-men-NEVER-phone-pocket-Study-shows-prolonged-exposure-radiation-steadily-destroys-sperm.html (strojový preklad)

Nová štúdia poskytuje ďalší dôkaz, že rádiofrekvenčné emisie mobilných telefónov poškodzujú spermie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/fyX4Zd9Vj4I (preklad na stránke)

Francúzsky draft správy o EHS: nocebo efekt nie je príčinou prvých príznakov u elektrohypersenzitívnych jedincov
https://www.anses.fr/en/content/anses-organises-public-consultation-its-report-electromagnetic-hypersensitivity (strojový preklad)

Elektrosenzitivita a otázka, či nás Wi-Fi skutočne ohrozuje
http://workplaceinsight.net/electrosensitivity-and-the-question-of-whether-wifi-may-be-making-us-ill/ (strojový preklad)

Španielsko: Najvyšší madridský súd uznáva "elektrosenzitivitu" ako dôvod pre celkovú trvalú invaliditu
http://mieuxprevenir.blogspot.co.uk/2016/08/spain-high-court-of-madrid-ruling.html (strojový preklad)

Obavy z nového telekomunikačného stožiara v Coal Aston
http://www.derbyshiretimes.co.uk/news/fears-over-coal-aston-phone-mast-plans-1-8090685 (strojový preklad)

Dedinčania v anglickom Suffolku majú obavy o zdravie kvôli plánovanej základňovej stanici
http://www.suffolkfreepress.co.uk/news/latest-news/villagers-worry-over-phone-mast-risks-to-health-1-7568819 (strojový preklad)

Škola zakázala používanie mobilného telefónu na školskom ihrisku
Stále viac a viac študentov trávi prestávky s telefónom, než so spolužiakmi...
http://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/26642296 (strojový preklad)


12.9.2016
NOVÉ SPRAVODAJSKÉ PRÍSPEVKY

  TV Markíza odvysielala v auguste niekoľko spravodajských príspevkov s témou, ktorá sa týka i nášho portálu.
Všadeprítomná expozícia z nízkofrekvenčných rozvodov a za posledných 25 rokov aj exponenciálne sa rozširujúca mikrovlnná expozícia, podľa výskumu významne prispieva, okrem iných faktorov, ku narastajúcemu počtu výskytu zhubných nádorov u detí a mládeže. V príspevku môžete zahliadnuť i dlhoročného odborníka vo výskume - Alasdaira Philipsa (tiež tvorcu meracích prístrojov Acoustimeter, Acousticom 2 a ELF meter).

Get Adobe Flash player

 Najmä mobilné bezdrôtové technológie, častokrát používané nadmerne a intenzívne, majú za následok chronickú expozíciu mikrovlnám, o ktorej je vedecká obec presvedčená, že poškodzuje viaceré citlivé procesy v živých organizmoch a to nielen na tkanivovej ale i bunkovej úrovni. Zastaralý názor, že rádiofrekvečná energia spôsobuje v tkanivách s obsahom vody len ohrev, bola už niekoľkokrát vedecky spochybnená. Žiaľ, priemysel ovláda trh, a tak i kompetentné autority len ťažko interpretujú názor iný, než ten, ktorý bol všeobecne prijatý na základe poznatkov z pred 20 rokov.

Get Adobe Flash player

 V poradí už druhý príspevok s témou výskyt rádioaktívneho radónu v obydliach. Odporúčame vidieť, nakoľko ide o reálnu hrozbu, o ktorej bežná verejnosť častokrát netuší. Najmä ak sa jedná o staršie neizolované a nevetrané stavby, kde sa najmä v zimnom období hromadí tento neviditeľný plyn. Malý vreckový merací prístroj na zmeranie koncentrácie si môžete zapožičať, príp. zakúpiť aj u nás.

Get Adobe Flash player


9.8.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

Mobilné telefónne siete 5G budú v porovnaní s dnešnými sieťami používať oveľa vyššie frekvenčné pásma
Aké sú predpokladané dopady na environmentálne zdravie?
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/JpYhqia65PY  (preklad na stránke)

"Sluch, zrak, telesné funkcie, pamäť… všetko slabne. Strácam sa?"
http://www.teamaroundthechild.com/allnews/campaignnews/2371-hearing-eyesight-body-functions-memory-all-fading-am-i-disappearing-an-impassioned-article-by-toni-turner.html  (strojový preklad)

"Smombíci" (smart zombíci - chodci s telefónom v ruke a tvárou dolu)
V prípade, že spôsobia nehodu, kto bude vinný?
http://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/wird-die-generation-kopf-unten-zur-gefahr-strafen-fuer-smombies-gefordert-id14470791.html (strojový preklad)

Nový stožiar ohrozuje zdravie
Spustenie LTE uprostred vilovej štvrte. S novým telekomunikačným stožiarom bude mobilné surfovanie ešte rýchlejšie...
http://www.sn-online.de/Meinung/Leserbriefe/Sendemast-gefaehrdet-Gesundheit (strojový preklad)

Moja pekelná "elektro-precitlivelosť"
Bude naša rastúca závislosť na technológiách vyžadovať používanie stale vyšších a vyšších frekvencií rádiových vĺn na prenos údajov?
http://www.independent.ie/regionals/kerryman/news/my-electrosensitivity-hell-34933351.html (strojový preklad)

Obyvateľ Lentingu bráni inštalácii telekomunikačných zariadení v starobylej dedine
Projekt Deutche Telekom-u postaviť veľkú základňovú stanicu v starobylom meste Lenting vystrašil mnoho obyvateľov ...
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Lenting-DKmobil-Breite-Front-gegen-Funkmast;art599,3251998 (strojový preklad)

Pilot vysvetľuje: Čo sa skutočne stane, ak Váš mobilný telefón nie je v režime Lietadlo
http://tinyurl.com/z3xrl3b (strojový preklad)

Dlhoročný MR rádiológ polemizuje o ohrození zdravia neionizujúcim žiarením
Elektrosmog a autoimunitné ochorenia
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12026-016-8825-7 (strojový preklad)

Severná Karolína, USA – Distribútor elektriny navrhuje $150 pokutu pre zákazníkov, ktorí nechcú mať namontované inteligentné merače spotreby
http://www.newsobserver.com/news/business/article93551722.html (strojový preklad)

Naliehavá správa pre celé ľudstvo: elektromagnetické žiarenie poškodzuje naše bábätká, mozog, orgány a planétu
http://olgasheean.com/no-safe-place/ (strojový preklad)

NO SAFE PLACE (Niet bezpečného miesta): List starostovi Gregorovi Robertsonovi
http://tinyurl.com/hedthfa (strojový preklad)

Zdravotné problémy z mobilných telefónov (čo prinesie technológia 5G?)
http://www.electronicsilentspring.com/ (strojový preklad)

Iniciatíva mamičiek v Kanade: žiadajú, aby boli deti menej exponované bezdrôtovým zariadeniam
http://momswhocare.ca/ (strojový preklad)

"Špinavá elektrina" sa musí riešiť prostredníctvom FCC (štátnej regulačnej komisie)
Domy, školy a pracoviská sú stále viac kontaminované neviditeľnými mikro-impulzami nebezpečného rádiofrekvenčného žiarenia ...
http://www.odwyerpr.com/story/public/7333/2016-07-29/dirty-electricity-be-tackled-by-fcc.html (strojový preklad)

Elektromagnetické žiarenie (z mobilných telefónov, základňových staníc, Wi-Fi routerov, bezdrôtových telefónov, atď), ktorémôže byť spúšťačom všetkých druhov chorôb, nás bombarduje 24 hodín 7 dní v týždni…
http://www.pqbnews.com/opinion/letters/388552251.html (strojový preklad)

Vševed Smartfón: čo o nás telefón vie
Naše telefóny vedia o nás viac, než naši najbližší...
http://www.handelszeitung.ch/lifestyle/digital/datenkrake-smartphone-was-das-handy-ueber-uns-weiss-1156111 (strojový preklad)

Taliansky Turín plánuje zredukovať Wi-Fi spoty pre obavy o zdravie
http://www.thelocal.it/20160725/turins-new-council-plans-to-reduce-wi-fi-over-health-concerns (strojový preklad)

Občan nemeckého Mühlheimu, Ralf Zimmermann, pokračuje v boji proti vysielačom: založil novú občiansku iniciatívu
https://www.extratipp.com/rhein-main/muehlheimer-kaempfen-weiter-gegen-funkmasten-neue-buergerinitiative-gegruendet-6597864.html (strojový preklad)

Žiaden mobil - žiaden stres
Žiaci základnej školy Alice Salomon si dobrovoľne vyskúšali týždeň bez mobilu
http://www.swp.de/hechingen/lokales/hechingen/Schueler-der-Alice-Salomon-Schule-verzichten-eine-Woche-aufs-Handy;art1223040,3936812 (strojový preklad)

Vedec načrtol potenciálne riziká vysokonapäťových vedení
Výsledky sú obzvlášť znepokojujúce u detí: deti, ktoré boli vystavené elektromagnetickým poliam majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku leukémie, než ostatné deti, tvrdia štúdie
http://patch.com/new-jersey/middletown-nj/radiation-jcpl-power-lines-real-risk-scientist-says (strojový preklad)


 
© Voxo 2011-2016. All Rights Reserved.