ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

13.11.2016
NOVÉ PRODUKTY V e-SHOPE A V POŽIČOVNI PRÍSTROJOV

V požičovni a v e-shope máme nový vreckový merací prístroj na meranie nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí. Ide o mladšieho brata úspešného mikrovlnného detektora Acousticom 2. Má rovnaké rozmery a ideálne sa hodí do každého vrecka alebo kabelky. Ovláda sa, podobne ako Acousticom, jediným tlačidlom. Displej je pre jednoduchosť zložený z 8 farebných LED, ktoré predstavujú označenie preventívnych expozičných úrovní. Prístroj pracuje vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz - 50 kHz, takže okrem bežných domových rozvodov, elektrických spotrebičov a vedení vysokého napätia je schopný zmerať aj intenzity polí vyšších frekvencií, vytváraných napr. indukčnými varnými platňami, úspornými kompaktnými žiarivkami, LED žiarovkami, spínanými zdrojmi, apod.

Do e-shopu pribudla aj nová generácia Smart & Safe gumenných stereo handsfree slúchadiel k mobilným telefónom. Nové slúchadlá máme v dvoch farebných variantoch, bielej a čiernej. Vzduchové trubice sú pevnejšie a mali by vydržať nepomerne väčšie namáhanie. K slúchadlám sú pribalené aj 3 páry ušných nástavcov rôznej veľkosti. Slúchadlá majú zabudovanú aj reguláciu hlasitosti a prepínač typu telefónu (Nokia/iPhone), takže fungujú spoľahlivo s akýmkoľvek telefónom. Kábel ukončuje kvalitný pozlátený 3.5 mm jack konektor.

 


12.11.2016
AKTUALITY

Mikrovlny a Alzheimerova choroba
Môžeme len konštatovať, že súčasná expozícia ľudí mikrovlnám pri používaní mobilných telefónov nie je bezpečná v dlhodobom horizonte, i napriek súčasnému vedeckému stanovisku. Absorpcia rádiového signálu mobilného telefónu do mozgu detí nevylučuje vážne poškodenie neurónov, ako je to doložené v štúdiách u potkanov. Okrem toho je zrejmé zvýšené riziko výskytu nádorov hlavy spojených s dlhodobým používaním mobilných telefónov, nakoľko rádiofrekvenčná energia môže spôsobiť presakovanie hematoencefalickej bariéry mozgu a “uprednostňovať” poškodenie genetického materiálu, ktorý sa skladá z bežných prekurzorov na rakovinu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5038365  (strojový preklad)

V súvislosti s nasadzovaním technológie 5G môže FCC donútiť telekomunikačné spoločnosti, aby začali inštalovať na mestské stĺpy výkonné Wi-Fi
http://www.odwyerpr.com/story/public/7841/2016-11-03/fcc-may-force-powerful-5g-wi-fi-communities.html  (strojový preklad)

Severná Amerika: telekomunikačné korporácie osádzajú malé základňové stanice (ich antény) už aj na stĺpy verejného osvetlenia
http://www.opednews.com/articles/Telecom-corporations-are-n-by-Katie-Singer-Cell-Phone_Health_Health-Alternative_Infrastructure-US-161101-802.html  (strojový preklad)

Bezdrôtové znečistenie "mimo kontroly" - chystajú sa korporátne závody pre technológiu 5G
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988266/wireless_pollution_out_of_control_as_corporate_race_for_5g_gears_up.html  (strojový preklad)

Viac informácií o zavádzaní 5G v Amerike - priemysel lobistov a riaditeľ FCC
http://www.emfacts.com/2016/11/more-on-the-5g-rollout-in-america-from-tom-wheeler-industry-lobbyist-and-fcc-director/  (strojový preklad)

Šokujúce fakty o ohrození zdravia z Wi-Fi
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1439064/shocking-about-health-dangers-wi  (strojový preklad)

Kanada potrebuje zachovať naturálne zóny bez Wi-Fi
https://this.org/2016/11/03/canada-needs-wi-fi-free-preserves/  (strojový preklad)

Súhrn viac ako 700 štúdií o zdravotných účinkoch mobilných telefónov
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Cell-Phone-Studies-Final.pdf 

Mobilné telefóny a rakovina prsníka
http://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/cell-phones-and-breast-cancer/  (strojový preklad)

 “Bezdrôtové” žiarenie je veľkou hrozbou pre zdravie
http://www.newtimes.co.rw/section/article/2016-11-03/205015/  (strojový preklad)

Prvé výstražné značky o žiarení z mobilných telefónov
http://www.newsweek.com/2016/11/11/cellphone-warnings-first-amendment-berkeley-516357.html  (strojový preklad)

Pri rozhodovaní o umiestnení základňovej stanice mobilnej siete je potrebné vziať do úvahy i zdravotné riziká
Ľudia sú dnes vystavení viac než 100 milión násobku intenzity elektromagnetického žiarenia v porovnaní s úrovňami, ktorým boli vystavení naši prarodičia a ktorých účinoch je pripisovaný k vzostupu onkologických ochorení...
http://www.lakeconews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48417:glasser-health-hazards-to-consider-when-deciding-where-to-place-cell-towers&catid=38:letters&Itemid=358  (strojový preklad)

Nevyslovené vplyvy inteligentných, tzv. “smart” meračov. Mikrovlnné technológie založené na rádiových elektromagnetických poliach "poškodzujú ľudské zdravie"
http://www.globalresearch.ca/the-unspoken-impacts-of-smart-meters-microwave-technologies-rfsemfs-harm-human-health/5555271  (strojový preklad)

Čistý zvuk, elegantný dizajn a mikrovlnné žiarenie (nové bezdrôtové slúchadlá AirPods od Apple)
http://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2016-10-18/clear-sound-sleek-styling-and-microwave-radiation  (strojový preklad)

Redukcia expozície elektromagnetickému poľu pomáha obnoviť zdravie u elektro-citlivých jedincov
http://www.emfacts.com/2016/11/recent-dutch-paper-on-electrosensitivity/  (strojový preklad)

Fínsky profesor fyziky tára nezmysly o biologických účinkoch žiarenia z mobilných telefónov
Profesor Dariusz Leszczynski vo svojom blogu vysvetľuje, kde Tapio Ala-Nissilä urobil veľmi závažné chyby, ktoré boli následne publikované neopatrnými a zle informovanými novinármi. Zoznam falošných a zavádzajúcich tvrdení spáchaných profesorom Tapio Ala-Nissilä v krátkom rozhovore zverejnenom v magazíne ‘Voi hyvin’ je dlhý. Pochybenia zo strany prof. Ala-Nissilä sú tak základné a hlúpe, že človek si musí klásť otázku, či neboli spôsobené úplatkárstvom a korupciou bezdrôtového priemyslu. I malé dieťa mohlo ľahko nájsť vedecké odkazy, ktoré Ala-Nissilä ignoruje alebo nevedel násjť! Možno ide len o jeho psychickú nespôsobilosť? Ako inak by sa údajne vzdelaný človek mohol dostať k toľkým nepravdivým tvrdeniam?
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/11/03/finnish-professor-of-physics-talks-nonsense-on-biological-effects-of-cell-phone-radiation/  (strojový preklad)


21.10.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

We Are The Evidence (My Sme Dôkaz)
Občianska iniciatíva W.A.T.E. sa snaží odkrývať zamlčanú epidémiu chorôb, utrpenia a krízu ľudských práv vytváranú bezdrôtovými technológiami; pozdvihnúť hlas tých, ktorí trpia; brániť a chrániť ich práva a donútiť spoločnosť a vlády, aby prijali nápravné opatrenia a informovali verejnosť o škodách. Vzdeláva, lobuje a podniká právne kroky.
https://wearetheevidence.org/ (strojový preklad)
https://www.youtube.com/watch?v=_qg0H63GLkU&feature=youtu.be

Americká akadémia pediatrov vydáva nové odporúčania, ktorých cieľom je "znížiť expozíciu z mobilných telefónov"
Najväčšia americká únia detských lekárov reaguje na novú vládnu štúdiu spájajúcu žiarenie mobilných telefónov s rakovinou
http://ehtrust.org/american-academy-pediatrics-issues-new-recommendations-reduce-exposure-cell-phones/ (strojový preklad)

Baby Safe Project (Deti v bezpečí)
Viac ako sto štyridsať lekárov, vedcov a odborníkov v oblasti verejného zdravia z celého sveta spoločne vyjadruje svoje znepokojenie nad rizikami, ktoré v tehotenstve predstavuje rádiofrekvenčné žiarenie a nalieha na tehotné ženy, aby znižovali ich expozíciu. Prečítaje si ich vyhlásenia v brožúre alebo na stránke http://www.babysafeproject.org/ (strojový preklad)

Viac než 100 štúdií o zdravotných účinkoch nielen Wi-Fi
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Wi-Fi_devices.pdf

Neobvyklá vojna v Krakove. Mesto bojuje proti elektromagnetickému smogu ...
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nietypowa-walka-w-krakowie-miasto-walczy-ze-smogiem-elektrom,nId,2260800 (strojový preklad)

Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS)
GUARDS je medzinárodná koalícia proti globálnemu Wi-Fi z vesmíru, komplexnej technológii žiarenia a proti toxickým chemickým látkam, ohrozujúcim život na celej Zemi
http://www.stopglobalwifi.org/ (strojový preklad)

Čo vieme a čo ešte nevieme o termálnych a netermálnych vplyvoch neionizujúceho žiarenia na vtáky a inú divokú zver
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-D.pdf (strojový preklad)

Rádiofrekvenčné žiarenie nízkej intenzity a jeho vplyv na rastliny
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-E.pdf (strojový preklad)

Neurochirurg prezrádza, že žiarenie z Wi-Fi, inteligentných meračov a mobilných telefónov spôsobuje presakovanie hematoencefalickej bariéry
http://wakeup-world.com/2016/09/23/neurosurgeon-reveals-radiation-from-wi-fi-smart-meters-and-cell-phones-cause-the-blood-brain-barrier-to-leak/ (strojový preklad)

Zdravotné riziká spojené s “inteligentnými” elektromermi, pomerovými odpočtovými meradlami a prietokovými meradlami založenými na bezdrôtovej komunikácii
"Rozumný” základ pre obavy ohľadom zdravotných rizík spojených s bezdrôtovými emisiami inteligentných meračov. Nie je práve "rozumné" nedobrovoľne vystaviť spotrebiteľov elektromagnetickým poliam chronicky vyžarovaným z “inteligentných” meradiel
https://smartgridawareness.org/2016/10/02/health-risks-associated-with-smart-meter-wireless-emissions/ (strojový preklad)

Frekvencie narúšajúce nervové procesy pochádzajúce z “inteligentných” meračov
http://www.emfacts.com/2016/10/nerve-disrupting-frequencies-radiating-from-smart-meters/ (strojový preklad)

“Inteligentné” meradlá: revolúcia energetickej úspornosti alebo jednoducho hlúposť?
Do roku 2020 by mala mať každá domácnosť inštalované “inteligentné” meradlá, ktorý majú údajne znížiť spotrebu elektriny, vody, plynu, atď, s tým súvisiace výdavky a navyše zasielať odpočtové údaje bezdrôtovo do centrály. Je to ale naozaj o úspore?
https://www.theguardian.com/money/2016/oct/01/smart-meter-energy-saving-revolution-cut-bills-gas-electricity (strojový preklad)

Som utečencom pred elektromagnetickým žiarením
http://magazine.nd.edu/news/67946-i-am-an-emf-refugee/ (strojový preklad)

Elektromagnetiké polia: Skryté nebezpečenstvo leteckej dopravy
http://www.theepochtimes.com/n3/925606-emfs-a-hidden-danger-of-air-travel/ (strojový preklad)

Viac informácií o tom, ako sú mobilné telefóny spojené s rakovinou mozgu
http://www.jhnewsandguide.com/opinion/guest_shot/more-on-how-cellphones-are-linked-to-brain-cancer/article_0eaf3998-73e4-586e-bcf0-d42400d3e5fd.html (strojový preklad)

Poškodzujú EM polia z mobilných telefónov a Wi-Fi naše telo?
http://www.theepochtimes.com/n3/2155494-do-cell-phones-and-wi-fi-fields-harm-our-body/ (strojový preklad)


2.10.2016
AKTUALITY

Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM):
“EMF Guideline 2016” pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagnetickými poľami
Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, medzi nimi aj slovenská autorita, doc. I. Belyaev, Dr.Sc.,. vedúci laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Tabuľky smerníc nájdete aj na našej stránke v rubrike Expozičné limity
http://elektrosmog.voxo.eu/video/EUROPAEM_EMF_Guideline_2016.pdf (originál v angličtine)
Prílohy: EMF_sup1, EMF_sup2, EMF_sup3, EMF_sup4, EMF_sup5

Pripravovaný územný plán mesta Prešov: Mobilní operátori budú pri obytných domoch umiestňovať menej výkonné vysielače
RTVS, Rádio Regina, 27.sep 2016

Francúzsky inštitút pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce zverejnil expertíznu správu s témou "Expozícia rádiovým frekvenciám a zdravie detí"
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1468228456_Rapport_definitf_2016.pdf (originál vo francúzštine)

Elektromagnetické pole narúša vývoj mozgu a reprodukcie
Ďalšie štyri štúdie prinášajú dôkaz prepojenia medzi elektromagnetickými poliami, neurodegeneratívnymi ochoreniami a oxidatívnym stresom
http://www.digitaljournal.com/pr/3089746 (strojový preklad)

Stop výstavbe základňovej stanice v Horse Country, Miami
Vedecké štúdie poukazujú na syndróm hromadného vymierania včelstiev v úľoch dôsledku rádiových signálov...
http://communitynewspapers.com/kendall-gazette/stop-cell-tower-horse-country-miami/ (strojový preklad)

Spôsobuje Wi-Fi rakovinu?
https://ask.naij.com/interesting-facts/does-wifi-cause-cancer-i26940.html (strojový preklad)

7 spôsobov, ktorými Vám Wi-Fi môže ublížiť
Pokiaľ ste vystavení elektromagnetickému poľu, môžete mať väčšie problémy so zaspávaním. Pred spaním by ste mali zariadenia jednoducho vypnúť...
https://lifestyle.thecable.ng/7-ways-wifi-causing-harm/ (strojový preklad)

Neuspokojivé štandardy expozície elektromagnetickým poliam
Nespočetné množstvo ľudí dnes trpí precitlivelosťou na EMP, vrátane Gro Harlem Brundtlandovej, bývalej generálnej riaditeľky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
http://www.cowichanvalleycitizen.com/opinion/394195381.html (strojový preklad)

Laxné pokyny týkajúce sa hraničných expozícií elektromagnetickým poliam
Vyjadrenia, že "rádiové emisie z vysielačov sú s veľkou rezervou v bezpečnostnom limite" sú zavádzajúce. Neexistujú žiadne bezpečnostné limity...
http://www.cowichanvalleycitizen.com/opinion/394195461.html (strojový preklad)

Bývalý zamestnanec telekomunikačnej spoločnosti trpiaci EHS získava nárok na dôchodok z dôvodu trvalej invalidity, spôsobenej dlhodobým pobytom na pracovisku vybeveného bezdrôtovou technológiou
Madridský najvyšší súd uznáva nárok na dôchodok, ktorý štátny inštitút sociálneho zabezpečenia INSS odmietol
http://www.lavanguardia.com/vida/20160802/403624742652/electrohipersensibilidad-sindrome-neurologico-prestacion-por-incapacidad.html (strojový preklad)

Človekom vytvorené elektromagnetické žiarenie môže spôsobiť neuveriteľné reakcie
https://vtdigger.org/2016/09/19/matt-fiskin-pikachus-revenge/ (strojový preklad)

Rádiofrekvenčné polia poškodzujú stromy v okolí základňových staníc mobilnej siete
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Radiofrequency-radiation-injures-trees-around-mobile-phone-base-stations.pdf (strojový preklad)

Ako bezdrôtové zariadenia budujú obavy a úzkosť u našich detí
http://www.emfacts.com/2016/09/how-digital-devices-are-building-anxiety-in-our-kids/ (strojový preklad)

Chorobný deficit pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADHD)
https://openforest.net/ADHD-related-posts/ (strojový preklad)

Demyelinizácia spôsobená domácou Wi-Fi
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/DeujdjJdaaE (preklad na stránke)


13.9.2016
AKTUALITY ZO SVETA

USA: FCC zastrašuje, potláča vedecké výskumy a tvrdo razí 5G roll-out
Stojí za to vidieť... znepokojujúce informácie o nasadzovaní novej 5G technológie
https://www.youtube.com/watch?v=OMxfffqyDtc (v angličtine)

Zdravotné aspekty týkajúce sa verejnej expozície RF elektromagnetickým poliam
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/xdQ9hiOOXQQ (preklad na stránke)

Štúdia: Zhoršenie stavu demyelinizačného syndrómu po expozícii bezdrôtovému modemu
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!topic/omeganews/zqh0264_7eA (preklad na stránke)

Jeden z dôvodov, prečo môžu mobilné telefóny zvyšovať riziko rakoviny
Vedci zo Švédska, Slovenska a Ruska uskutočnili štúdiu s výsledkom, ktorý potvrdil, že používanie mobilných telefónov môže potenciálne vyvolať rôzne druhy rakoviny, vrátane leukémie a gliómov
http://www.foodconsumer.org/newsite/Non-food/Environment/mobile_phones_can_increase_cancer_risk_0825160937.html (strojový preklad)

Rádiové expozície z mobilného telefónu majú na svedomí viac než len rakovinu mozgu
Rádiové frekvencie elektromagnetické žiarenie vyžarované zo zariadení, akými sú napr. mobilné telefóny, boli v roku 2011 uznané Svetovou zdravotníckou organizáciou ako karcinogén triedy 2B
http://www.foodconsumer.org/newsite/Non-food/Lifestyle/cell_phone_radiation_brain_cancer_0907161047.html (strojový preklad)

Nové dôkazy o spojitosti žiarenia z mobilných telefónov a rakoviny mozgu
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/W8s87l7Qj9w (preklad na stránke)

Moderný život zabíja naše deti
Výskyt rakoviny u mladých ľudí vyšší až o 40 percent za posledných 16 rokov
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/09/03/modern-life-is-killing-our-children-cancer-rate-in-young-people/ (strojový preklad)

Sú elektromagnetické polia vyžarované bezdrôtovou technológiou bezpečné?
http://www.golocalworcester.com/news/monfredo-how-safe-is-the-electromagnetic-fields-emitted-by-wireless-technol (strojový preklad)

Prečo by muži NIKDY nemali nosiť telefón vo vrecku nohavíc
Štúdia dokazuje, ako dlhodobé vystavenie žiareniu neustále ničí spermie
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3781953/Why-men-NEVER-phone-pocket-Study-shows-prolonged-exposure-radiation-steadily-destroys-sperm.html (strojový preklad)

Nová štúdia poskytuje ďalší dôkaz, že rádiofrekvenčné emisie mobilných telefónov poškodzujú spermie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/fyX4Zd9Vj4I (preklad na stránke)

Francúzsky draft správy o EHS: nocebo efekt nie je príčinou prvých príznakov u elektrohypersenzitívnych jedincov
https://www.anses.fr/en/content/anses-organises-public-consultation-its-report-electromagnetic-hypersensitivity (strojový preklad)

Elektrosenzitivita a otázka, či nás Wi-Fi skutočne ohrozuje
http://workplaceinsight.net/electrosensitivity-and-the-question-of-whether-wifi-may-be-making-us-ill/ (strojový preklad)

Španielsko: Najvyšší madridský súd uznáva "elektrosenzitivitu" ako dôvod pre celkovú trvalú invaliditu
http://mieuxprevenir.blogspot.co.uk/2016/08/spain-high-court-of-madrid-ruling.html (strojový preklad)

Obavy z nového telekomunikačného stožiara v Coal Aston
http://www.derbyshiretimes.co.uk/news/fears-over-coal-aston-phone-mast-plans-1-8090685 (strojový preklad)

Dedinčania v anglickom Suffolku majú obavy o zdravie kvôli plánovanej základňovej stanici
http://www.suffolkfreepress.co.uk/news/latest-news/villagers-worry-over-phone-mast-risks-to-health-1-7568819 (strojový preklad)

Škola zakázala používanie mobilného telefónu na školskom ihrisku
Stále viac a viac študentov trávi prestávky s telefónom, než so spolužiakmi...
http://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/26642296 (strojový preklad)


 
© Voxo 2011-2016. All Rights Reserved.