ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 316 / 476911
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

5.12.2018
DECEMBROVÉ NOVINKY

III. Medzinárodné fórum ochrany pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia
Krakov, Poľsko 2018

Prednáška Dr. Fiorelly Belpoggi PhD. na tému "Karcinogénny efekt emisií vysielačov základňových staníc v životnom prostredí
Najnovšie výsledky štúdií in vivo"

https://ehtrust.org/fiorella-belpoggi-phd-ramazzini-institute-carcinogenic-effect-of-base-station-environmental-emissions-the-latest-results-of-in-vivo-studies/

"Jasné dôkazy o karcinogenite" zo žiarenia, ktoré používajú mobilné telefóny:
Národný toxikologický program USA uverejňuje záverečnú správu o štúdii na zvieratách
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-from-cell-phone-radiation-u-s-national-toxicology-program-releases-final-report-on-animal-study/

Medzinárodný onkologický žurnál: "Jasné dôkazy o tom, že rádiofrekvenčné žiarenie je mnohomiestny karcinogén"
https://ehtrust.org/clear-evidence-that-radiofrequency-radiation-is-a-multi%E2%80%91site-carcinogen-hardell-and-carlberg-publish-ntp-commentary/

Yalská Univerzita a Ministerstvo zdravotníctva v štáte Connecticut deklarujú, že používanie mobilného telefónu je spojené s rakovinou štítnej žľazy
https://www.saferemr.com/2014/07/is-mobile-phone-use-contributing-to.html

Analýza: Termálne a ne-termálne účinky neionizujúceho žiarenia nízkej intenzity na zdravie
https://elektrosmog.voxo.eu/video/2018%20Belpomme%20thermal%20and%20non-thermal%20health%20effects.pdf

Pri 5G nepôjde iba o rýchlosti. Na Slovensko príde o pár rokov
https://zive.azet.sk/clanok/136209/pri-5g-nepojde-iba-o-rychlosti-na-slovensko-pride-o-par-rokov/

Telekom: 4G s 877 Mbit/s, zatiaľ v bratislavskej Petržalke
Opäť sa zahustili frekvenčné pásma a zväčšila expozícia zo základňových staníc...
Situácia nasvedčuje tomu, že Telekom využíva pre svoje LTE časť frekvencií O2 v pásmach 1800 MHz a 2100 MHz

https://zive.azet.sk/clanok/136014/telekom-4g-s-877-mbit-s-v-prvej-mestskej-casti/

 

Bojíte sa žiarenia z telefónov? Pozrite si, ako fungujú. Nová (dez)informačná kampaň?
Nemecký Spolkový úrad na ochranu pred žiarením (BfS) vydal zaujímavú brožúru pre všeobecnú informovanosť o používaní mobilných telefónov. Preložil ho Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Obsah je však na mnohých miestach mierne zavádzajúci až nepravdivý. Dovolili sme si okomentovať túto brožúru tak, aby vyjadrenia boli kompletné a pravdivé. Na tomto linku nájdete upravenú verziu.
https://elektrosmog.voxo.eu/video/mobilne-radiokomunikacie-informacna-kampan-opravena.pdf
https://zive.azet.sk/clanok/136082/bojite-sa-ziarenia-z-telefonov-pozrite-si-ako-funguju/


12.11.2018
NOVEMBROVÉ AKTUALITY

Výzva vedcov a lekárov za nové, skutočne ochranné smernice expozície elektromagnetickým poliam
  Názory a smernice ICNIRP sú nevedecké a chránia priemysel, nie verejné zdravie. S cieľom chrániť verejnosť a životné prostredie pred známymi škodlivými účinkami elektromagnetických polí (EMF) žiadame Organizáciu Spojených národov, Svetovú zdravotnícku organizáciu a všetky vlády, aby neprijali smernice ICNIRP. Nie sú ochranné, ale predstavujú vážne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, pretože umožňujú škodlivé vystavenie svetovej populácii, vrátane najzraniteľnejších, pod nevedeckou zámienkou, že sú "ochranné".
https://www.emfcall.org/
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Slovak.pdf (výzva v slovenčine)
Výzvu nájdete aj na našom webe v rubrike: Žiarenie a zdravie / Výzva za nové smernice

Na ukážku, pozrite si, ako ICNIRP obhajuje svoje aktuálne odporúčania a smernice:
mobilné telefóny: https://www.icnirp.org/en/applications/mobile-phones/index.html
základňové stanice: https://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html
Wi-Fi: https://www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/wi-fi.html
prezentácia: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRPCroft_PCD_BioEM2018.pdf

Poznámka red.: Je zarážajúce, že tieto články píšu "odborníci", ktorí sa neštítia uvádzať klamstvá (zámerne?). Napr. v článku o základňových staniciach sa uvádza: "The power of a base station varies (typically between 10 and 50 watts) depending on the area that needs to be covered and the number of calls processed. This is low compared to other transmitters such as radio and television, which usually work at power levels ranging from several kilowatts to several megawatts"
V preklade: Celkový výkon je niekde medzi 10-50 W, v porovnaní s rozhlasovými a televíznymi vysielačmi, ktoré dosahujú výkony kW až MW.
Pravda je taká, že vyžiarené výkony základňových staníc dosahujú úrovne rádovo kW až desiatok kW, nakoľko sa na nich podieľa zisk antén, ktoré autor "zabudol" pripočítať (čo k rozhlasovým a tv vysielačom nezabudol).

Stovky vtákov uhynuli počas 5G experimentu v holandskom Haagu
https://www.sott.net/article/400047-Hundreds-of-birds-dead-during-5G-experiment-in-The-Hague-Netherlands

Rádiofrekvenčné žiarenie, používané mobilnými telefónmi, vyvoláva nádory u potkanov
https://www.tagesspiegel.de/wissen/strahlenbiologie-mobilfunkfrequenzen-loesen-bei-ratten-tumore-aus/23257004.html
http://www.info.sk/sprava/150359/mobily-a-rakovina-nove-dokazy-potvrdili-obavy/

Vysielače a zdravotné riziká - súčasné poznatky: Dr. Annie Sasco, Segovia, Španielsko, 2018
Dr. Sasco je bývalou vedúcou oddelenia pre epidémiológiu a prevenciu rakoviny v Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny (IARC / WHO) a bývalou riaditeľkou výskumu INSERM francúzskeho inštitútu NIH
Odporúčame zapnúť titulky a automatický preklad titulkov do slovenčiny

Prebiehajúca štúdia MOBI-KIDS: Riziko rakoviny mozgu z expozície rádiofrekvenčných polí v detstve a počas dospievania
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172002/

FDA: Výrobky vyžarujúce rádiové polia - aktuálne výsledky výskumu
https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/homebusinessandentertainment/cellphones/ucm116335.htm

Petícia: 5G je program sterilizácie a eugeniky
Požadujeme, aby inštitúcie národného zdravia informovali o zdravotných rizikách technológie 5G
https://www.change.org/p/the-uk-health-and-safety-executiveive-we-want-the-health-safety-executive-to-report-on-the-health-dangers-of-5g-transmissions

Medzinárodná výzva: Zastavte 5G na Zemi a vo vesmíre
Pre OSN, WHO, EÚ, Rada Európy a vlády všetkých národov
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Kríza epidemických rozmerov: dôkazy
Bezdrôtový budíček so správou pre celé ľudstvo
https://www.emfoff.com/

Posúdenie dlhodobého užívania mobilných telefónov, porúch spánku a duševného napätia u študentov vysokých škôl: perspektívna kohortná štúdia
https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsy213/5160031?redirectedFrom=fulltext

Ako priemysel používa psychológiu na prilákanie detí
https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-wealth/201810/how-the-tech-industry-uses-psychology-hook-children


12.10.2018
AKTUALITY Z OKTÓBRA 2018

Čo dnes vieme o vplyve mikrovlnného žiarenia na ľudské zdravie
Videoprezentácia

Vedci zverejnili závery, že žiarenie mobilného telefónu môže spôsobiť onkologické ochorenia, na základe aktualizovaného zhromažďovania dôkazov z oblasti výskumu
https://ehtrust.org/new-review-paper-scientists-publish-that-mobile-phone-radiation-can-cause-cancer-based-on-updated-accumulation-of-research-evidence/

Poprední predstavitelia vedeckej komunity naliehajú na novelizáciu emisných rizík rádiofrekvenčného žiarenia
https://ehtrust.org/leading-scientists-urge-upgrading-rfr-emission-risks/

Kritika medzinárodnej komisie pre zamietnutie sprísnenia limitov expozície z mobilných telefónov
https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-international-commissions-refusal-to-strengthen-cell-phone-radiation-exposure-guidelines/

Okrúhly stôl 2018: Zdravie v budovách
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-health-in-buildings-conference-2018-electromagnetic-radiation-panel/


6.9.2018
SEPTEMBROVÉ AKTUALITY

IEEE Microwave Magazine: "Jasné dôkazy o riziku rakoviny zo žiarenia mobilného telefónu"
  V novom dokumente "Jasné dôkazy o riziku rakoviny z expozície rádiovým frekvenciám mobilných telefónov", publikovanom v časopise IEEE Microwave Magazine, Dr. James C. Lin uvádza, že výsledky štúdie o rádiovej expozícii mobilných telefónov (NTP) naznačujú, že súčasné expozičné smernice pre rádiové frekvencie (RF) nie sú dostatočné na ochranu ľudského zdravia. Dokument ďalej odporúča, aby Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) opätovne posúdila výsledky výskumu a zvážila zvýšenie klasifikácie rádiofrekvenčného žiarenia z "možného ľudského karcinogénu" (skupina 2B) na "pravdepodobný karcinogén" (t.j. skupina 2A).
https://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

Wi-Fi je závažnou hrozbou pre ľudské zdravie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Rakovina u detí a mládeže 2018
Charitatívna organizácia Children with Cancer UK usporiada 12.-14.septembra 2018 v Londýne trojdňovú konferenciu o príčinách onkologických ochorení u detí, dospievajúcich a mládeže a o ďalšom postupe v oblasti liečby a prevencie. K dispozícii budú prednášatelia z viacerých disciplín, zahŕňajúcich  životné prostredie, stravu a iné otázky týkajúce sa životného štýlu, úlohu melatonínu pri prevencii a liečbe rakoviny a pokroku v rozvoji tradičných a alternatívnych liečebných terapií.
https://www.powerwatch.org.uk/news/20180829-cwc-uk-conference.asp

Nielen glioblastóm... u senátora McCaina išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o zdravotné problémy súvisiace s mobilným telefónom
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/0mf0eJV2Me4

Írsky otec požiadal pápeža Františka, aby vyzval k obmedzeniu prítomnosti elektromagnetických polí na školách
https://emfcommunity.com/irish-father-asks-pope-francis-to-curb-emf-radiation-in-the-classroom/

[Tlačová správa]
Francúzska Národná frekvenčná agentúra ANFR upozorňuje na ohrozenie zdravia miliónov používateľov mobilných telefónov
https://www.phonegatealert.org/2018/07/30/press-release-anfr-endangers-the-health-of-millions-of-mobile-phone-users/
 
TV Markíza - Inteligentné mestá
 
TV Markíza - Vo Francúzsku do škôl už bez mobilných telefónov

27.7.2018
HORÚCE LETNÉ AKTUALITY

Záver švajčiarskej štúdie: Expozícia elektromagnetickým poliam zo smartfónov a mobilných telefónov narúša mozgovú výkonnosť tínedžerov
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/article/968663/studie-jugendlichen-handy-strahlen-funken-hirn-dazwischen.html

"Náhoda" nevysvetľuje nárast výskytu rakoviny u mladistvých a dospievajúcich
Štátne orgány odporúčajú znížiť vystavovanie sa žiareniu bezdrôtových technológií
https://www.thriveglobal.com/stories/36755-bad-luck-cannot-explain-more-cancers-in-young-adults-and-teens

Nepohodlná pravda o mobilných telefónoch a nádorových ochoreniach
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/14/mobile-phones-cancer-inconvenient-truths

Incidencia smrteľných nádorov mozgu v Anglicku sa v rokoch 1995 až 2015 zdvojnásobila
https://www.powerwatch.org.uk/news/20180709-glioma-increase-paper.asp

Databáza vedeckých materiálov a štúdií týkajúcich sa elektromagnetických polí
Veľký vyhľadávací nástroj - stačí zadať časť slova, napr. “phone”
https://www.powerwatch.org.uk/science/science-db.asp

Verejne známi elektro-senzitívni jedinci sú len špičkou ľadovca
https://www.buergerwelle.de/de/themen/politik/die_%C3%B6ffentlich_bekannten_elektrosensibl.html

Pre závislosť na mobilnom telefóne by 10% ľudí obetovalo svoj prst!
23% by akceptovalo stratu jedného z piatich zmyslov len aby sa nemuselo vzdať obľúbenej hračky…
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10690214-handy-sucht-10-prozent-finger-opfern

RT News: Mobilné telefóny sú veľké zdravotné riziko

CBS17 News: “5G small cells” vysielače prichádzajú do Raleigh v Severnej Karolíne, USA

Environmental Health Trust žiada FCC o pozastavenie "nezákonného schváľovania infraštruktúry 5G"
https://ehtrust.org/environmental-health-trust-files-request-to-fcc-to-suspend-unlawful-approval-of-5g-infrastructure/

Poisťovne: Riziká následkov používania bezdrôtových technológií si nepoistíte
  Londýnska Lloyd's, jedna z popredných poisťovní, odmieta pokryť akékoľvek poistné nároky z dôvodu zlého zdravotného stavu, spôsobené bezdrôtovou technológiou v akejkoľvek jej forme. Investori sú zatiaľ ochotní investovať do spoločností, ktoré predávajú výrobky, o ktorých sa vie, že môžu vážne poškodiť zdravie. A spotrebitelia naďalej používajú tieto výrobky stále vo väčšej miere. Kedy táto bublina praskne?

  Technológia 5G môže poskytnúť konečný dôkaz o tom, že mobilné telefóny a bezdrôtové technológie sú najväčšou pohromou pre zdravie ľudstva. Nikto však nebude niesť zodpovednosť a nebude k dispozícii žiadna kompenzácia. Britský denník The Guardian uviedol, že odvetvie telekomunikačných technológií úmyselne zavádzalo verejnosť, pokiaľ tvrdilo, že neexistuje dôkaz o vzťahu mobilných telefónov a nádorovými ochoreniami. Vedúci predstavitelia telekomunikačného bezdrôtového priemyslu klamali po tom, čo ich vedci varovali pred nebezpečenstvami, najmä u detí. Zástupca poisťovne Lloyd's 18. februára 2015 uviedol: "Vylúčením elektromagnetických polí zo všeobecného poistenia rozumieme vylúčenie krytia ochorení spôsobených nepretržitým dlhodobým neionizujúcim žiarením, t. j. používaním mobilných telefónov." Spoločnosť Lloyd's vylučuje akúkoľvek kompenzácie za nároky "priamo alebo nepriamo vzniknuté z elektromagnetických polí, elektromagnetického žiarenia, elektromagnetizmu, rádiových vĺn alebo šumu, ktoré vznikli alebo prispeli k nim." Sem patria aj inteligentné meradlá (smart-metre), Wi-Fi v školách, kanceláriách a domovoch a ďalšie bezdrôtovo pripojiteľné zariadenia. Telekomunikačné spoločnosti informovali investorov, že môžu čeliť novým formám právnych krokov za používateľov zariadení, pokiaľ výskum nakoniec potvrdí tieto nepoistiteľné prepojenia medzi bezdrôtovými produktmi a zdravotnými následkami, akými sú napríklad nádorové ochorenia.

  Minulý rok v Taliansku súd priznal náhradu škody postihnutému pre používanie mobilného telefónu v súvislosti s prácou, čo mu spôsobilo nádor na mozgu. V Spojených štátoch momentálne evidujú 13 žalôb o náhradu škôd z ožiarenia mobilnými telefónmi, ktoré viedli k nádorom na  mozgu. Medzi 46 obžalovanými sú zvučné mená ako Motorola, Nokia, AT&T, Bell Atlantic, Cellular One, Cingular Wireless, SBC Communications, Verizon, Vodafone, IEEE, ANSI, CTIA a FCC.